NGG „Spasimo Drinu“ Goražde

Građani Goražda pitaju ko je odgovarao za nelegalno izgrađeni zid na Drini

Saopstenje za javnost neformalne grupe građana "Spasimo Drinu".

Neformalna grupa građana Spasimo Drinu je organizovala drugi po redu otvoreni studio pod nazivom „Ko je odgovarao za nelegalno izgrađeni zid na Drini“ u povodu obilježavanja godišnjice početka građanske borbe neformalne grupe Spasimo Drinu protiv nakaradnih, a sada već nelegalnih zidova i obaloutvrde na obalama rijeke Drine u Goraždu.

Na današnjoj panel diskusiji su učestvovali gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, Federalna zastupnica Sanela Klarić, vijećnik u gradskom vijeću Amar Imamović, arhitekta Edin Bukovica i članovi neformalne grupe građana Spasimo Drinu Senka Škipina Dedović i Mirsad Kadrić.  Poruke koje su poslate sa današnje panel diskusije su da građani Grada Goražda neće odustati od svoje borbe, također je apelovano ka nadležnim institucijama da rade svoj posao i da istraže sve nepravilnosti koje su učinjene prilikom implementacije ovog projekta.

Članovi neformalne grupe građana Spasimo Drini su zadovoljni istaknutim mišljenjijma zastupnice u federalnom parlamentu Sanele Klarić i novoizabranog gradonačelnika Goražda koji su danas istakli da je najvažnije poštivati interese građana u rješavanju  ovog problema te da se jedino na taj način može, u konačnici i riješiti problem nelegalno izgrađenog zida na rijeci Drini. Istaknuto je da kantonalno tužilaštvo BPK pokrenulo istragu po prijavi neformalne grupe građana Spasimo Drinu protiv svih lica koja su sudjelovala u postupku sprovođenja projekta zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, nesavjesnog rada u službi te drugih krivičnih djela. Osim toga, zastupnica federalnog parlamenta Sanela Klarić će na narednoj sjednici Zastupničkog doma parlamenta FBiH podnijeti inicijativu za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora poštivanja Rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja a koje se tiče zabrane daljih radova na obaloutvrdi u Goraždu.

„Molim sve parlamentarce kojima teče njihova rijeka da podrže prijedlog zastupnice u Federalnom parlamentu, jer tim spašavaju njihovu rijeku. Možete li samo zamisliti da vam dođe neki čovjek i digne zid pored Vaše rijeke, a vi ste nemoćni da bilo šta uradite. Ali znajte, to će se desiti ukoliko dozvolite da ovaj nelegalno izgrađeni zid ostane u Goraždu“, istakao je Mirsad Kadrić, mještanin naselja Luka u Goraždu.

Članovi NGG “Spasimo Drinu” ističu da neće odustati od borbe te da će o svim odlukama nadležnog Tužilaštva blagovremeno obavještavati javnost.

Pogledaj više

Partneri u borbi protiv korupcije