Građanski aktivizam

Građani koji od Vlade KS traže da preispita okolinsku dozvolu za gradnju terminala kerozina u vodozaštitnoj zoni, predali peticiju, sa preko 1400 potpisa

Saopštenje za javnost neformalne grupe građana “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju”.

Neformalna grupa građana “Spas u zadnji čas – Spasimo Dobrinju” je predala danas Vladi Kantona Sarajevo peticiju kojom se od Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo traži da, u skladu sa zakonom, izvrši preispitivanje okolinske dozvole izdate za gradnju skladišta kerozina i benzinske pumpe sa pratećim objektima, koji se grade u sarajevskom naselju Dobrinja.

Peticiju je potpisalo preko 1400 građana Sarajeva koji traže obaveznu izradu studije uticaja na okoliš, koju bi radila certificirana kompanija, te da se na adekvatan način ogranizuje javna rasprava, što propisuju i odredbe Aarhuske konvencije koju je potpisala i BiH. Građani Sarajeva ovom peticijom traže i od Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo da preispitaju sve dozvole izdate ispred Općine Novi Grad Sarajevo (urbanistička i građevinska dozvola), a koje se tiču ovog predmeta, s obzirom na to da su dozvole u nadležnosti ove općine izdate na osnovu pravno falične, odnosno zakonski upitne okolišne dozvole.

Mi ne odustajemo – nastavljamo našu pravnu borbu protiv svih nadležnih institucija i iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se ne obustavi gradnja nelegalnog kompleksa u blizini stambenih zgrada u naselju Dobrinja u Sarajevu. Naš primarni zahtjev je da nadležne institucije kojima smo se obraćali u prethodnom periodu djeluju u skladu sa zakonom i zaustave sve nepravilnosti I neregularnosti koje ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana Sarajeva.

Podsjećamo, građani sarajevskog naselja Dobrinja se mjesecima bore sa nelegalnom gradnjom Hifa-OIL d.o.o. kompleksa na Dobrinji, koji se gradi pored Međunarodnog aerodroma. Tokom svoje borbe su dokazali niz neregularnosti pri izdavanju saglasnosti i dozvola te apelovali na nadležne da je u pitanju III vodozaštitna zona u kojoj je ovakva vrsta gradnje strogo zabranjena. Čak je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svojim dopisima prema Ministarstvu privrede KS i Agenciji za vodno područje rijeke Save od 04.11.2021. godine navelo niz propusta napravljenih u općinskim i kantonalnim službama prilikom izdavanja saglasnosti i dozvola, te zatražilo njihovo povlačenje, čime je potvrdilo da su građani upravu.

Bez obzira na sve to, gradnja kompleksa se i dan-danas nastavlja! Ugroženi su životi građana, sa više aspekata: sigurnosnog, zdravstvenog (zbog isparavanja naftnih derivata), a ugroženo je i snadbijevanje pitkom vodom u čitavom gradu Sarajevu.

Građani su predali i krivičnu prijavu protiv načelnika Općine Novi Grad i njegovih pomoćnika te su, nakon uvida u naknadno pribavljenu dokumentaciju i istraživanja, došli do novih informacija i saznanja koje su također priložili Kantonalnom tužilaštvu Kantona.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije