Građanski aktivizam

Građani Livna, zbog uočenih nepravilnosti, od nadležnih traže preispitivanje i stavljanje van snage ugovora o koncesiji za eksploataciju vode

Prosvjedi u Livnu, rujan 2022.
“Smatramo da su navedene nepravilnosti koje je Radno tijelo uočilo tokom postupka, kao i činjenice da nije održana Javna rasprava sa mještanima MZ Vidoši niti su mještani dali bilo kakvu suglasnost tim istraživanjima itekako dovoljan razlog da županijska Vlada i resorno ministarstvo preispitaju zaključeni ugovor zajedno sa Aneksima i utvrde sve činjenice koje bi mogle dovesti do raskida koncesije.”, navodi se u saopštenju za javnost neformalne grupe građana „Zaštitimo izvore Mandeka“, koje prenosimo u cjelosti.

Neformalna grupa građana „Zaštitimo izvore Mandeka“ je zajedno sa 170 građana predala inicijativu županijskoj Vladi i Ministarstvu gospodarstva sa zahtjevom za preispitivanje i raskid Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju „vode“.

Građani su podsjetili županijsku Vladu i resornu ministricu da je upravo ta Vlada u svibnju 2021. oformila Radno tijelo koje je imalo zadatak da sastavi Izvješće po kompletnom predmetu vezanom za ovu koncesiju od 2006. do svibnja 2021.godine. U svom izvješću Radno tijelo je navelo brojne nezakonitosti i utvrdilo da „postupci po konkretnom koncesijskom predmetu nisu provedeni sukladno propisima“. Radno tijelo je tom prilikom uočilo da je došlo do kršenja Zakona o geološkim istraživanjima kao i da u većini dostupne dokumentacije „ista“ osoba rukovodi sektorom za područje istraživanja i koncesije, sudjeluje kao predstavnik resornog ministarstva, predsjednik Komisije za koncesije, i revidira elaborat o istraživanju. Dodatno je uočena napomena Povjerenstva kojom predlaže Vladi da „prilikom usvajanja i odobravanja koncesionog ugovora vodi računa o eventualnoj ugroženosti opskrbljivanja vodom lokalnog stanovništva pitkom vodom iz postojećeg vodovoda koji je u blizini planirane eksploatacione bušotine“ međutim ovu činjenicu Vlada prije zaključivanja Ugovora o koncesiji ne razmatra, niti je Ugovorom regulirano ovo pitanje. Također, Radno tijelo je u svom izvješću navelo da Ugovor o koncesiji sa prethodnim koncesionarom nema odredbu kojom se dozvoljava prijenos koncesije, a da je bez obzira na to Vlada dala saglasnost za prijenos konecesije na novog koncesionara. Osim toga, uz Zahtjev za prijenos koncesije koji je raniji koncesionar dostavio resornom ministarstvu, priložen je, potpisan i ovjeren Ugovor o prijenosu koncesije bez suglasnosti Vlade  što prema Zakonu o koncesijama povlači ništavost, međutim Vlada ne reagira nego retroaktivno daje svoju suglasnost. U konačnici, u kolovozu 2019. resorno ministarstvo odobrava Zahtjev novog koncesionara za detaljna geološka istraživanja bez prethodne vodne saglasnosti  koju propisuje Zakon o geološkim istraživanjima.

„Smatramo da su navedene nepravilnosti koje je Radno tijelo uočilo tokom postupka, kao i činjenice da nije održana Javna rasprava sa mještanima MZ Vidoši niti su mještani dali bilo kakvu suglasnost tim istraživanjima itekako dovoljan razlog da županijska Vlada i resorno ministarstvo preispitaju zaključeni ugovor zajedno sa Aneksima i utvrde sve činjenice koje bi mogle dovesti do raskida koncesije. Zbog toga ih pozivamo da konačno reagiraju i zaštite interese lokalne zajednice, ali i pitku vodu Livna. Naime, već godinama strahujemo da bi bilo kakvim aktivnostima u blizini izvora mogla nastati posljedica po pitku vodu kojom se snadbijevamo, a ako presuše ovi izvori posljedice bi mogle biti i po Mandek iz kojeg sela nizvodno crpe vodu. Upravo zbog toga nećemo odustati – iskoristit ćemo sve pravne lijekove kako bi se raskinuo sporni koncesijski ugovor te zaštitila pitka voda Livna“, ističu predstavnici neformalne grupe građana „Zaštitimo izvore Mandeka“.

Podsjećamo, neformalna grupa građana “Zaštitimo izvore Mandeka”, koja okuplja građane MZ Vidoši u čijem naselju je planirana ekploatacija podzemnih voda u industrijske svrhe, je održala sastanak sa predstavnicima gradske uprave. Na održanom sastanku je zaključeno da će Gradonačelnik u ime Grada Livno zvanično zatražiti od županijskog Ministarstva gospodarstva i Vlade svu dokumentaciju, nakon čega bi analizirali dostavljenu dokumentaciju i pokrenuli dijalog sa županijskim Ministarstvom i Vladom, a sve u cilju zaštite građana i izvorišta pitke vode.

Građani u akciji