NGG „Spasimo Drinu“ Goražde U fokusu

Građani traže odgovornost zbog zidova na Drini, a tužilac odgovara: „Očigledno je da vam se žuri, ali prijava se tek obrađuje…“

Neformalna grupa građana „Spasimo Drinu“ je zbog sporne gradnje obaloutvrde u Goraždu podnijela krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Muhameda Ramovića, pomoćnika Envera Adžema i drugih NN lica. Kada su pitali Tužilaštvo BPK šta je urađeno povodom njihove prijave, glavni kantonalni tužilac im odgovara: „Očigledno je da vam se žuri...“

Sredinom prošle godine Žurnal je objavio kako je urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje za obaloutvrdu u Goraždu izdao nenadležni organ – umjesto Federalnog ministarstva prostornog uređenja to je uradila služba tadašnje Općine Goražde.

Nakon našeg pisanja, na teren su izašli federalni inspektori koji su to i utvrdili, poslije čega je i federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić proglasio ništavnim navedene dozvole.

Sve ovo bio je razlog da neformalna grupa građana „Spasimo Drinu“ u novembru prošle godine podnese krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Muhameda Ramovića, njegovog pomoćnika Envera Adžema i drugih NN lica koje su sudjelovale u postupku provođenja projekta zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, nesavjesnog rada u službi te drugih krivičnih djela.

Kako reakcije Tužilaštva BPK Goražde nije bilo, iz grupe su se obratili ovoj instituciji sa zahtjevom za pristup informacijama, a kako bi saznali da li se i šta uradilo povodom njihove prijave.

Ubrzo stiže odgovor glavnog kantonalnog tužioca Mirsada Bilajca u kojem se navodi da se „prijava tek obrađuje“, te da „ovo tužilaštvo ima više prijava koje trebaju da se obrade i rad s istima određuje se po datumu njihovog dostavljanja u tužilaštvo“.

Međutim, u nastavku odgovora glavni kantonalni tužilac Bilajac, iz njemu poznatih razloga, dodaje: „Očigledno je da vam se žuri bez obzira na to da li tužilaštvo ima prijava prije dostavljanja vaše prijave…“

Dakle, na svojevrsno insistiranje građana koji žele, kako navode za Žurnal, „da se riješi slučaj u skladu sa zakonima“, od glavnog kantonalno tužioca dobijaju odgovor „očigledno da vam se žuri“.

Odgovor Bilajca potaknuo je grupu da opet javno istupe s jednostavnim pitanjem: „Kada će slučaj obaloutvrde doći na red?“

Obaloutvrda bilbord

GRADONAČELNIK IMAMOVIĆ: NISU ME KONTAKTIRALI IZ TUŽILAŠTVA

Novinari Žurnala obratili su se direktno Tužilaštvu BPK Goražde.

„S obzirom na to da je postupajući tužilac (glavni kantonalni tužilac) odsutan duže od jednog mjeseca zbog posljedica infekcije koronavirusom, a imajući u vidu činjenicu da su u KT BPK Goražde imenovana samo dva tužioca (uključujući i glavnog tužioca) iz objektivnih razloga u ovom trenutku nismo u mogućnosti da vam dostavimo tražene informacije“, odgovorio je kantonalni tužilac Predrag Golubović.

Žurnal nezvanično saznaje kako se na ovom predmetu ipak počelo raditi. Prema riječima naših izvora, Tužilaštvo je od sekretara Gradskog vijeća zatražilo zapisnik s jedne od sjednica vijeća gdje se raspravljalo o ovom projektu, te određenu dokumentaciju koju, vjerovatno, Gradsko vijeće uopće nema.

Zanimljivo, Tužilaštvo se još uvijek nije obratilo Gradskoj upravi Grada Goražda, iako je služba ovog organa nezakonito izdala dozvole za gradnju.

„Nikada me iz Tužilaštva zvanično nisu kontaktirali kada je riječ o obaloutvrdi. Ja sam tu, materijal je tu, na raspolaganju smo. Sve što treba dostaviti, mi ćemo dostaviti“, govori za Žurnal novoizabrani gradonačelnik Ernest Imamović (SDP BiH).

On je ranije najavio reviziju dokumentacije o izgradnji obaloutvrde, a za Žurnal je ponovio kako je želja aktuelne administracije transparentan rad, te da će se uskoro obratiti javnosti s informacijama kojima raspolažu.

„Građani su rekli „ne“ zidovima, a obaloutvrda kao obaloutvrda, odnosno uređenje korita rijeke Drine s parkovima, za to su svi“, dodaje Ernest Imamović ponovo pozivajući nadležnu instituciju kada je riječ o ovom projektu (Agencija za vodno područje rijeke Save) na saradnju.

Kako navodi gradonačelnik, najveći problem do sada bila je nedovoljna transparentnost, odnosno to što se građanima otvoreno nisu predočili svi detalji projekta izgradnje obaloutvrde.

„Zbog toga su građani nepovjerljivi prema svim novim projektima“, zaključuje Imamović.

KO JE KRIV ZA ZID?

Kako je navedeno, krivična prijava podnesena je i protiv Envera Adžema iz Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica. Upravo je on svojevremeno potpisao nezakonite dozvole za gradnju obaloutvrde.

On je nedavno u odgovoru na jedno vijećničko pitanje naveo kako je na odluku Federalnog ministarstva prostornog uređenja kojom se poništavaju urbanistička saglasnost i odobrenje za gradnju obaloutvrde pokrenut upravni spor kod nadležnog suda u Sarajevu, te da postupak još nije okončan.

Ipak, zanimljiviji je drugi dio odgovora koji se tiče izgradnje obaloutvrde u obliku zida u naselju Luka: „S obzirom na to da Gradska uprava nije dala urbanističku saglasnost niti odobrenje za izgradnju pomenutog zida u naselju Luka, isti se smatra bespravno izgrađenim i njegovo uklanjanje treba da provedu nadležne inspekcije.“

Ovaj odgovor upućuje na to da Adžem želi odgovornost za izgradnju zida, koji je izazvao najveći revolt građana, prebaciti na izvođača radova. No, ako je tačno što sada Adžem navodi, zašto onda bivši gradonačelnik Ramović, Adžem i cijela administracija nisu ranije reagirali, a kako bi se spriječila izgradnja zida?

U međuvremenu, mediji izvještavaju kako se radovi na izgradnji obaloutvrde nastavljaju, uprkos tome što su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove izdali rješenje prema kome se izvođačima radova nalaže da obustave građenje.

Podsjetimo, radovi na izgradnji obaloutvrde počeli su u aprilu 2019. godine, nakon što je Svjetska banka odobrila kreditna sredstva. Vrijednost investicije procijenjena je na oko 10 i po miliona maraka.

Žurnal je detaljno pisao o ovom projektu – od sporne uzurpacije zemljišta građana, preko upozorenja iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK da se sistemski provode nezakonite radnje, pa sve do izvršenih inspekcija FUIP-a i odluke federalnog ministra prostornog uređenja.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije