Građanski aktivizam

Građani traže zatvaranje i sanaciju ogromne divlje deponije u Nedićima u općini Breza

“Prema rješenju općinske sanitarne inspektorice, u Nedićima se radi o svjesno stvorenoj ogromnoj divljoj deponiji, na kojoj je stanje alarmantno po pitanju sanitarno-higijenskih uslova kompletnog prostora i koja predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi i životne sredine”, navodi se u saopštenju za javnost Inicijative „Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“, koje objavljujemo u cjelosti.

Povodom Svjetskog dana voda, aktivisti i aktivistkinje Inicijative „Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“, organizovali su akciju čišćenja u Općini Breza na području na kojem se nalazi divlja deponija u Nedićima i uz obale rijeke Stavnje koja protiče odmah pored same divlje deponije, te su tim povodom ukazali na dugogodišnji problem sa kojim se suočavaju u svojoj lokalnoj zajednici.

Iz Inicijative su poručili kako se građani i građanke Općine Breza godinama suočavaju sa problemom upravljanja otpadom u ovoj općini, jer Općina Breza još uvijek nije regulisala pitanje odvoza otpada, a JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i lokalna vlast kao rješenje koriste lokaciju u naselju Nedići koja nije predviđena za deponovanje otpada. Ova deponija se nalazi na samoj granici Općine Breza i Općine Vareš, odmah sa lijeve strane regionalne ceste R-444 (Podlugovi – Breza – Vareš), pored rijeke Stavnje koja protiče svega nekoliko metara od samog odlagališta smeća.

Smeće se na ovu lokaciju povremeno odvozilo posljednjih 10 godina, a lokacija je služila neko vrijeme kao pretovarna stanica. Ponovno odlaganje otpada je počelo prije tri godine i od tada je ta lokacija opet zatrpana ogromnim količinama otpada.

Nama mještanima je postalo jasno da se u Nedićima više ne radi o pretovarnoj jedinici, a prema rješenju općinske sanitarne inspektorice, u Nedićima se radi o svjesno stvorenoj ogromnoj divljoj deponiji, na kojoj je stanje alarmantno po pitanju sanitarno-higijenskih uslova kompletnog prostora i koja predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi i životne sredine. – izjavila je Alma Zaimović, predstavnica Inicijative „Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“.

Aktivisti Inicijative su se obratili i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, pri čemu su informisani da Kantonalna inspekcija zaštite okoliša od početka 2022. godine vrši nadzor shodno Zakonu o upravljanju otpadom FBiH na mjestu u Nedićima gdje je formirana nelegalna deponija.

Otpad odlaže JP Komunalno Breza d.o.o. Breza i to kako je utvrđeno i dokumentovano, na osnovu odobrenja za odlaganje datog „Odlukom o odvozu smeća“ Općine Breza, a što je suprotno odredbama člana 33. Zakona o upravljanju otpadom, kojim je propisano da se odlaganje otpada može vršiti isključivo na lokaciji deponije za koju su izdata sva potrebna odobrenja. Kako je kontrolama utvrđeno da lokacija na koju je odložen otpad nije deponija, kao i da pravno lice koje je izvršilo odlaganje ne pojeduje validnu dozvolu za isto, od strane kantonalne isnpekcije zaštite okoliša su poduzete (i još se poduzimaju) sve zakonom propisane upravne i kaznene mjere. – navedeno je u odgovoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona iz marta 2023. Godine.

Nedostatak proaktivnog traženja rješenja nadležni u jedinici lokalne samouprave pravdaju lošim finansijskim stanjem javnog preduzeća, lošim rukovođenjem tim preduzećem i manjakom kapaciteta preduzeća da adekvatno vrši odlaganje otpada. Imajući u vidu sve dosadašnje odgovore institucija građani opravdano sumnjaju da je ovaj dugogodišnji problem posljedica nesavjesnog rada lokalne vlasti i rukovodstva javnog preduzeća suprotno važećim zakonima i upitnog trošenja namjenskih sredstava za regulisanje stanja na deponiji u Nedićima. – dodala je Alma Zaimović, predstavnica predstavnica Inicijative „Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“.

Pored Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, aktivisti su se obratili JP „Komunalno“ d.o.o Breza s ciljem analize utrošenih sredstava za saniranje deponije. Iz JP „Komunalno“ su naveli kako prije 2022. godine nije bilo sredstava od strane Općine Breza i Ministarstva Zeničko-dobojskog kantona za saniranje deponije Nedići. Navode da je u 2022. godini Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK dodijelilo 10.000 KM za odvoz otpada sa područja Općine Breza na regionalnu deponiju „Mošćanica“ Zenica. Također u 2022. godini JP „Komunalno“ d.o.o. Breza dodijeljena su sredstva u iznosu od 13.800 KM kroz Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekta „Uklanjanje i sanacija divlje deponije otpada na lokalitetu Nedići, Općina Breza“, a projekat je realizovan odvozom cca 990,00 tona komunalnog otpada na deponiju JKP „Trnovo“ u Trnovu. Ipak, ovim sredstvima, problemi sa divljom deponijom u Nedićima nisu riješeni.

Iz Inicijative su predstavili i svoje zahtjeve, te od nadležnih organa traže da se konačno riješi problem upravljanja otpadom u Općini Breza, što podrazumijeva zatvaranje i sanaciju divlje deponije u Nedićima, te iznalaženje nove i odgovarajuće lokacije za deponovanje otpada uz poštivanje zakonskih propisa

Građani u akciji