Građanski aktivizam

Građani zaobilaznim putem do inspekcije i čišćenja divljih deponija u Mostaru

Nakon priče o pozitivnom reagovanju vlasti na prijave građanja o nelegalnom odlaganju otpada na području opštine Ilidža, sličnu priču dobijamo iz Mostara, posredstvom portala Hercegovina.info.

Da li se radi o nepovjerenju građana u institucije ili tek svijesti o značaju medijske pažnje za efikasno rješavanje nekog problema, ostaje pitanje, ali je činjenica da su se građani Mostara, suočeni sa problemom divlje deponije, umjesto nadležnoj inspekciji, obratili jednom mediju.

Portal Hercegovina.info piše da je dobio pismo građana, koji su upozorili na divlju deponiju u naselju Rodoč, na kojoj se nalazi građevinski, komunalni, kabasti i ostali vidovi otpada.  Nakon čega su poslali upit Službi za inspekcijske poslove Grada Mostara, da li su upoznati s problemom i što namjeravaju učiniti po pitanju istog.

Inspekcija je upozorenje shvatila ozbiljno i odmah odgovorila Portalu.

“Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara, je u okviru svojih redovnih nadzora u predmetima odlaganja raznih vrsta otpada na javne gradske površine, identificirala određene lokalitete na kojima je izvršeno nedozvoljeno deponovanje veće količine otpada, a što je pogodovalo nastajanju „divljih deponija“. Potom je komunalni inspektor svojim Rješenjima izdao naloge JP“Komunalno“ Mostar, za izvanredno čišćenje raznog otpada kao i građevinskog šuto materijala sa predmetnih lokacija”, navedeno je u odgovoru, uz preciziranje o kojim se tačno lokacijama radi.

“Komunalno poduzeće je, postupajući prema nalogu Inspekcije, već izvršilo čišćenje određenih lokaliteta ili je u toku postupka čišćenja.”, naglasili su iz Inspekcije. Dodavši:

“Grad Mostar i gradska Služba za inspekcijske poslove poduzimaju kontinuirane aktivnosti na uređenju i zaštiti javnih gradskih površina, te, također ulažu napore u pravcu iznalaženja trajnog rješenja za problem „divljih deponija“.

Iz inspekcije su iskoristili priliku i da putem portala Hercegovina.info upute poziv građanima na saradnju.

“Ovim putem posebno apeliramo na građanstvo da fokus svoje pažnje usmjere ka sprječavanju ponavljanja opisanih nelegalnih aktivnosti u gradu, da svojim prijavama ukazuju na neposredne počinitelje prekršaja ove vrste, kao i da vlastitim angažmanom sami sudjeluju u kreiranju ljepšeg i ugodnijeg okruženja”.

Pozivu se nema šta prigovoriti. Jedino, konstatujemo da neće lijepe riječi nego djela, efikasnost, profesionalnost i borba protiv koruptivnog ponašanja u svojim redovima, povratiti povjerenje u institucije sistema i dovesti do toga da se građani umjesto obraćanja medijima, nevladinim organizacijama i samoorganizovanja, počnu, za rješavanje svojih životnih problema, obraćati institucijama koje su za rješavanje tih problema i zadužene. I plaćene, parama tih građana.
.

Partneri u borbi protiv korupcije