Građanski aktivizam

Građanski aktivizam unio nadu i pozitivnu atmosferu u rješavanje problema obnove zgrada u Vitezu

Protekla, 2021. godina, u Vitezu, pokazala je smisao i efekte građanskog aktivizma na krajnje praktičnom primjeru – obnove dotrajalih i zapuštenih zgrada u gradu. Od startne netransparentnosti i nepovjerenja između građana i institucija, do saradnje sa konkretnim rezultatima – sve u godini dana. I sa još ambicioznijim planovima za 2022.

Podsjetimo, nakon uspostave prinudnog upravitelja JSP “Vitez stan”, 2006. godine, etažni vlasnici su se susreli sa problemom netransparentnog i nezakonitog rada prinudnog upravitelja, te iako su zakonom propisana njegove prava i obaveze, stanari općine Vitez nisu imali uvid u novčane tokove od obaveznih naknada koje uplaćuju svaki mjesec na račun JSP „Vitez stan“.

Grupa stanara, koja je do tada finansirala veće radove na zgradi, poput zamjene ulaznih vrata, krečenja stubišta, popravka krovova ili radove na utopljavanju zgrada, a koje je vodio prinudni upravitelj, su izrazili svoje nezadovoljstvo odnosom upravitelja prema vlasnicima stanova. Niko od građana nije imao uvid u ponude izvođača radova, ko su oni, koliki su stvarni  troškovi radova, koliko sredstava imaju  stanari na računu,… Odnosno, ništa što su stanari zatražili od informacija nije im dato na uvid. Što je, u konačnici, izazvalo i sumnju u zloupotrebu sredstava.

Početkom 2021. godine, dolazi do okupljanja grupe „Trebamo da znamo“ koja izražava svoje nezadovoljstvo postojećim stanjem, objavama na svojoj Facebook stranici. Veoma brzo reagovao je novi direktor „Vitez stana“ – koji je u tom trenutku na čelu firme manje od godinu dana – i zatražio sastanak sa neformalnom grupom, ne složivši se sa konstatacijom o nezakonitom radu JSP „Vitez stan“. Na sastanku je predložena saradnja, a prvi korak koji je grupa dogovorila je bio da se obavijeste stanari da što hitnije pošalju svoje prijedloge za Plan radova  za 2021. godinu.

Dogovoreno je i informiranje Nadzornog odbora „Vitez stana“ o zahtjevima stanara – uspostavljanju web stranice JSP Vitez stan, kupovini oglasnih ploča i procesu slanja izvještaja o trošenju naknada i vrsti i troškovima radova. U istom periodu, upućen je i zahtjev prema nadležnoj općinskoj Službi, s ciljem dobijanja informacija i podataka o radu u prethodnom periodu, a pokrenuta je i informativno–zagovaračka kampanja uz pomoć društvenih mreža.

Građani, sada već organizovani u neformalnu grupu sa jasnim cijem, su održali tri sastanka sa direktorom JSP „Vitez stan“, a rezultat sastanaka je da su predstavnici zgrada iz grupe dobili godišnji izvještaj o uplatama i utrošku sredstava od naknada, kao i stanje o dugovanjima. Organizovana je informativna kampanja, putem web banera, bilborda i kampanja na društvenim mrežama. Građani su takođe ralizirali i uspješnu uličnu akciju dijeljenja letaka sa ciljem informisanja građana Viteza o njihovim pravima, ali i obavezama, kao i o obavezama prinudnog upravitelja koje definira Zakon.

Epilog aktivizma građana i razumijevanja koji su pokazali opštinska uprava i upravitelj „Vitez stan“, stalni je uvid u stanje na računama, uvid o troškovima radova, redovna obavještenja o svim aktivnostima prinudnog upravitelja na facebook stranici, kao i sufinansiranje velikih popravki na krovovima osam zgrada iz budžeta općine za 2021. godinu (po kriteriju – približno 25% sredstava sufinansira općina, a ostatak sredstava obezbjeđuju etažni vlasnici).

Pored toga, ostvaren je i uspjeh kroz zahtjeve prema Kantonalnom Ministarstvu prostornog uređenja da se realizuju i resornom ministarstvu predlože jasnija definiranja rada općinskih inspekcijskih organa.

Veoma je važno i da su se građani iz neformalne grupe „Trebamo da znamo“, krajem 2021. godine, uključili u pripremanje prijedloga kriterija za sufinansiranje velikih popravki, dostavivši svoj prijedlog šefu Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj.

Pored toga, građani su direktoru JSP „Vitez stan“ i Nadzornom odboru „Vitez stana“ dostavili prijedlog procedura kod izvođenja manjih i velikih radova na zgradama kojim bi se aktivnije uključili predstavnici etažnih vlasnika i sami etažni vlasnici za  sistemsko rješenje bolne tačke svih građana općine Vitez.

Takođe, građani će dostaviti svoj prijedlog visine sredstava za hitne intervencije i velike popravke kod izrade nacrta budžeta za 2022. godinu.

Može se reći da su, zahvaljujući „buđenju“ građana, odnosno njihovom aktivizmu, stvorene dobre pretpostavke za uređenje ove oblasti na zadovoljavajući, transparentan i pošten način.

Uz konstataciju, koje su svjesni i u grupi „Trebamo da znamo“ – da su zdrava sumnja i kontrola dogovorenog i odvijanja čitavog ovog procesa u nastavku, vrlo poželjni.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije