Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar U fokusu

Gradonačelnik Kordić: “Blizu smo rješenja za deponiju ‘Uborak’”

Mostarski gradonačelnik još jednom je podvukao kako je rješavanje pitanja deponije “Uborak” postavljeno kao prioritet nove administracije Grada Mostara.

– Intenzivnom komunikacijom mene i mojih suradnika sa strukom i svima onima koji su uključeni u proces odvoza i deponiranja otpada u gradu Mostaru pronalazimo moguća rješenja – izjavio je za Fenu gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

Mostarski gradonačelnik istovremeno se osvrnuo kako je u prošlosti potrošeno puno vremena na ovu temu, ali kaže kako optimistično gleda na budućnost i smatra da je Grad Mostar pred rješenjem pitanja deponije “Uborak”.

Njegovom inicijativom i pozitivnim pristupom gradskih vijećnika u četvrtak, 10. juna, održana je i tematska sjednica Vijeća na kojoj je razmatrana trenutna situacija i budućnost regionalnog odlagališta komunalnog otpada “Uborak – Buđevci”. Na njoj je predstavljen i Plan prilagodbe.

– Na temelju Plana prilagodbe i prezentacija ponuđača, pitanje deponije ide prema svom raspletu – poručio je Kordić.

Mostarski gradonačelnik je, naime, odmah nakon tematske sjednice Gradskog vijeća Mostara obavio razgovore s finansijskim organizacijama kako bi imali osiguranu finansijsku konstrukciju za implementaciju Plana prilagodbe.

Podsjetimo da je jedan od zaključaka tematske sjednice u četvrtak bio upravo da Grad Mostar osigura finansijska sredstva predviđena Planom prilagodbe upravljanja otpadom za regionalnu deponiju “Uborak – Buđevci” Mostar putem grant sredstava s viših nivoa vlasti i međunarodnih finansijskih organizacija te kreditnim zaduženjima kod banaka.

Što se tiče prezentacija koje su na tematskoj sjednici imale osam domaćih i inozemnih firmi o načinu zbrinjavanja opada, gradonačelnik Mostara će formirati radnu grupu koju će sačinjavati predstavnici Odbora za stambeno-komunalne poslove i Gradske uprave te vanjski saradnici iz oblasti zaštite okoliša, ekologije, vodoprivrede i šumarstva.

Zadaci ove radne grupe su da izvrši analizu svih prezentacija i nakon toga predloži Gradskom vijeću Mostara najpovoljniju, odnosno najprihvatljiviju opciju za Grad Mostar, a koja je u skladu sa strategijom upravljanja otpadom FBiH.

Pogledaj više