“Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta” - Inicijativa grupe nvo BD

Grupa pozdravila akciju policije u obračunu sa korupcijom u političkim krugovima

Grupa “Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta”, u danas poslatom saopštenju za javnost, pozdravila je akciju policije Brčko distrikta na razotkrivanju višegodišnje korupcije pri dodjeli grantova neprofitnim organizacijama u Distriktu.

Istovremeno, izrazili su nadu i očekivanje da sa jučerašnjim hapšenjem neće stati razotkrivanje višemilionskih zloupotreba u trošenju javnog novca.

“Od Tužilaštva Brčko distrikta očekujemo i tražimo da u zakonskom roku djeluje, preduzme i druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti, da predmet sa zloupotrebama pri dodjeli budžetskog novca neprofitnim organizacijama proširi, i pred lice pravde dođu svi koji su učestvovali u tim malverzacijama, kako počinitelji, tako i nalogodavaci.”, kaže se u saopštenju Grupe.

Na legalizovanu korupciju kroz raspodjelu i nezakonito trošenje sredstava za neprofitne organizacije Grupa je ukazivala u više navrata tokom proteklog perioda. Svojim istraživanjima i analizom utvrdili su da se bez odgovarajućih kriterija za finansiranje neprofitnih organizacija duži niz godina izdvajaju milionska sredstva – samo u 2017. i 2018. godini po 16 miliona maraka.

Upravo ovakvo, neprihvatljivo, stanje bilo je i motiv za udruživanje jednog broja brčanskih nevladinih organizacija u grupu zainteresovanu za radikalnu promjenu u tom kontekstu, odnosno za uređenje ove oblasti, koje bi omogućilo da se finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta vrši transparentno i na pravedan način, prema odgovarajućim kritetijima.

Uspješno organizovana javna debata na ovu temu, održana krajem mjeseca juna, rezultirala je konkretnim inicijativama upućenim vlastima Brčko distrikta u kojima je Grupa ponudili svoju pomoć, kako bi se došlo do rješenja za što pravedniju raspodjelu sredstava za neprofitne organizacije i transparentnost dodjele i utroška tih sredstava.

“Smatramo da se okupljanje nevladinog sektora kroz ovu Grupu, u široki front borbe protiv netransparentnog i nepravilnog finansiranja, pojavio baš u pravom vrijeme. Apelujemo na policiju i tužilaštvo, ali i još uvijek aktuelne vlasti, da ni trenutna situacija sa pandemijom ne bude izgovor i opravdanje da se stane sa razotkrivanjem zloupotreba u trošenju javnog novca građana u Brčko distriktu”.

Pogledaj više