Građanski aktivizam

Hrabrost građanskih aktivista nasuprot stimulisanom bezakonju institucija vlasti: Slučaj Trebinje

“Zbog nezakonitih radnji jedinice lokalne samouprave, krajem juna smo Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju podnijeli krivičnu prijavu protiv službenih i odgovornih lica Grada Trebinja i Skupštine Grada Trebinja, u kojoj smo, između ostalog, naveli da Skupština Grada Trebinje ponovo nezakonito i u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda BiH potencira raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.“, navode predstavnici „Pokreta za restituciju Trebinje“.

Umjesto institucija, premreženih uticajem stranačkih oligarhija i korupcijom, na kršenja zakona i procedura u BiH sve češće reaguju – ukazuju na njih, protestuju, podnose prijave nadležnim,… – sami građani.

U Trebinju su se, naprimjer, okupili u neformalnu grupu, pod nazivom „Pokret za restituciju Trebinje“, kako bi zaustavili kršenje zakona od strane gradske vlasti.

Njihova borba počela je prije 2 godine, kada su prvi put posumnjali da lokalne vlasti Grada Trebinja pokušavaju poljoprivredno zemljište, koje je u državnom vlasništvu, pretvoriti u građevinsko, kojim će upravljati mimo zakona.

A da je riječ o obradivom zemljištu I klase potvrđuje činjenica da je upravo na Pridvoračkom polju – u čijem je sastavu i sporna lokacija – prije 2 godine pušten u rad sistem za navodnjavanje u koji su uloženi milioni KM.

Prema važećem Urbanističkom planu sporno zemljište vodi se kao poljoprivredno i njegova prenamjena nije dozvoljena.

Pritom, 2005. godine Visoki predstavnik je donio Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom a ovo zemljište se vodi kao državno (nastranu političko protivljenje aktuelne entitetske vlasti odlukama Ustavnog suda i Visokog predstavnika, u tom kontekstu).

Međutim, gradske vlasti nisu marile za ove činjenice i zakonsku regulativu već su odlučile da izmjenom Prostornog odnosno Regulacionog plana to zemljište pretvore u građevinsko, uprkos svemu.

No, po prijavi Pokreta za restituciju Trebinje reagovala je Republička inspekcija, nakon čega je krajem maja 2022. godine, na gradskoj Skupštini stavljena van snage Odluka o izradi Regulacionog plana Pridvorci, „zbog usklađivanje sa dokumentacijom višeg reda“, a to je Prostorni plan Grada.

“Zbog nezakonitih radnji jedinice lokalne samouprave, krajem juna smo Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju podnijeli krivičnu prijavu protiv službenih i odgovornih lica Grada Trebinja i Skupštine Grada Trebinja, u kojoj smo, između ostalog, naveli da Skupština Grada Trebinje ponovo nezakonito i u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda BiH potencira raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Ipak, bez obzira na naše komentare na sadržaj ovog dokumenta, odbornici Skupštine Grada Trebinja su 15.07. usvojili novi Prostorni plan“, ističu predstavnici „Pokreta za restituciju Trebinje“.

Dakle, nit se smije graditi na zemljištu koje je poljoprivredno i u koje su prije samo 2 godine uloženi milioni KM za sistem navodnjavanja, niti Grad Trebinje ima ovlasti da donosi bilo kakve odluke o lokaciji koja se vodi kao državno zemljište. Ali to očigledno ne zanima one koji se nalaze na čelu lokalne uprave i nadležnih institucija. Jer računaju sa nefunkcionisanjem pravne države i stranačkom kontrolom institucija koje bi na ovakvo bezakonje trebale reagovati.

Pa tako, umjesto sankcionisanja protuzakonitog djelovanja, imamo na djelu njegovo širenje. Naime, Republička uprava za geodetske poslove Banjaluka, tačnije područna jedinica Trebinje, u netransparentnom postupku donosi rješenje kojim se dozvoljava uknjižba prava ovog dijela državnog vlasništva na RS, što je u suprotnosti sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji jasno kaže da je ta lokacija državna zemlja i da se s njom ne može raspolagati.

Ko je to dozvolio nije jasno, ali su se građani obratili Visokom predstavniku koji je navedeni Zakon i donio. A najavljuju i pokretanje procesa pred nadležnim institucijama.

No, i dalje ostaje nejasno kako su ovakva samovolja i bezakonje mogući, zašto nadležne institucije ne reaguju i čiji su, zapravo, interesi u pozadini čitave priče.

“Mi nećemo odustati –  iskoristićemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nastavićemo dokazivati vlasnička prava nad ovim poljoprivrednim zemljištem kojim Grad Trebinje nastoji nezakonito raspolagati. Nećemo stati dok se ne zaustavi kršenje zakona od strane lokalne vlasti.”, navode iz “Pokreta za restituciju Trebinje”.

Građani u akciji