Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar

Hujdur: Tražićemo smanjenje roka od 3 godine!

Povodom, na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ovih dana objavljenog Plana prilagođavanja upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci u Mostaru, potražili smo i stav udruženja građana „Jer nas se tiče“. U njihovo ime odgovorio je predsjednik udruženja Omer Hujdur:

“Što se tiče objavljenog Plana, ono što je definitivno dobro u njemu, jeste da je Ministarstvo okoliša napokon, pismeno, potvrdilo da Deponija treba da bude na drugoj lokaciji, odnosno, da je ova lokacija neprihvatljiva i da smo mi bili od samog početka upravu.”

“Što se tiče rokova navedenih u Planu, ti rokovi su malo predugi za nas, jer imamo i dvije godine koje su izgubljene u predhodnom periodu. Mi ćemo, naravno, uputiti prigovor i tražiti smanjenje ovog roka od 3 godine, da o 5 godina i ne govorimo, to je zaista  predug, predug rok za ovo stanovništvo koje živi oko Deponije i stanovništvo Grada Mostara.”

“Što se tiče izgleda za rješenje problema prije roka predviđenog ovim planom to će zavisiti, mislim, u velikom dijelu od nas, koliko mi budemo vršili pritisak i nadzirali sve te procese, toliko će i rješenje doći prije od planiranog.”

“Javnosti je poznato da smo mi imali taj proces komisije za traženje lokacije koja je iznalazila  neka rješenja, ustvari prijedloge rješenja za tu lokaciju, koji na kraju nisu ni razmatrani, koji su bili u suštini „mazanje očiju“ javnosti i nama okupljenim oko Udruženja. U procesu koji je vodila ova Komisija za traženje lokacija je predloženo 6 lokacija i trebala se napraviti studija uticaja na okoliš tih lokacija, međutim do dan danas niko nije ništa uradio.”

“Nadamo se, imamo obećanja novog gradonačelnika i gradskih vijećnika  da će raditi na ovom problemu, u što kraćem roku izdvojiti jednu ili dvije lokacije od pomenutih i izvršiti istraživanja da li ona odgovara ili ne. I zaista se nadam da će to biti u što kraćem  roku, kako bi smo imali informaciju  i krenuli u  prilagođavanje tog lokaliteta, koji bude odgovarao  deponiji, da pođu radovi na njemu kako  bi se deponija u što kraćem roku izmjestila iz naseljenog područja u Vrapčićima na tu predviđenu novu lokaciju.”

 

Pogledaj više

Partneri u borbi protiv korupcije