U fokusu

I bijeljinsko tužilaštvo „lovi“ izborne prevarante

Optužnice Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina potvrdili su sudije za prethodno saslušanje nadležnih sudova u Zvorniku, Ugljeviku i Bijeljini.

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina je u periodu 01.01. – 30.06.2022. godine podiglo ukupno pet optužnica za krivična djela privrednog kriminala protiv šest lica i tri optužnice za krivična djela korupcije protiv osam lica.

Osim toga, pored dobojskog, koje je od početka godine podiglo 41 optužnicu protiv 197 lica, koja su kao članovi biračkih odbora učestvovali u izbornim mahinacijama na poslednjim lokalnim izborima održanim 15. novembra 2020. godine, izbornim prevarantima u poslednja dva mjeseca bavi se i Okružno javno tužilaštvo Bijeljina.

Za izborne manipulacije u Zvorniku optužnicu je podiglo protiv Sanje Obradović, koja je pred novembarske izbore 2020. godine prilikom prikupljanja potpisa podrške za prijavu političke stranke „Novo doba“ pribavila lažne potpise podrške i osam ranije preminulih građana. Takođe i protiv Svjetlane Tanacković iz Ugljevika, za lažne prijave troje svojih sugrađana, prilikom prikupljanja potpisa podrške za prijavu političke stranke HSP „Ante Starčević“.

U ovoj opštini „mućkao“ je i Savo Popović prilikom prikupljanja potpisa podrške za prijavu političke stranke „HDZ 1990“, dostaviši Centralnoj izbornoj komisiji lažne prijave za četvoro sugrađana.

Optužnicu je OJT Bijeljina podiglo i protiv Aleksandra Radovanovića iz Ugljevika, koji je za svoju prijavu, kao nezavisni kandidat, CIK-u dostavio lažne prijave za 12 lica iz tog grada.

Siniša Ignjatović iz Bijeljini je „oživio“ dva umrla sugrađanina, tako što je lažno pribavio njihove potpise podrške u kandidaturi Darije Aleksić za nezavisnohg kandidata i priložio prijavu CIK-u, čime mu se, kao i ostalim četvoro osumnjičenih, stavlja na teren da je počinio krivično djelo Falsifikovanja isprave.

Optužnice OJT Bijeljina potvrdili su sudije za prethodno saslušanje nadležnih sudova u Zvorniku, Ugljeviku i Bijeljini.

__________________________________________________________

PODIGNUTE I POTVRĐENE OPTUŽNICE OJT BIJELJINA

Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0029861 22 protiv Obradović Sanje

26.07.2022.

Dana 20.07.2022. godine Osnovni sud u Zvorniku je potvrdio optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini protiv Obradović Sanje, zbog krivičnog djela – Falsifikovaje isprave iz člana 347. stav 1. Krivičnog zakonika RS.

Što je:

Tokom 2020. godine u Zvorniku, prilikom prikupljanja potpisa podrške za prijavu političke stranke „Novo doba“ pribavila lažne potpise podrške građana među kojima P.S., D.J., L.B., P.J., J.Z., K.T., S.M. i M.R. za koje je utvrđeno da su ranije preminuli i znajući da navedena lica nisu potpisala obrasce podrške, a kao lice koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške svojeručno potpisala da je iste prikupila i koji obrazac je uz prijavu od političke stranke „Novo doba“ upotrebljena predajom Centralnoj izbornoj komisiji BiH,

dakle, napravila lažnu javnu ispravu

Čime je počinila krivično djelo Falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 1. Krivičnog zakonika RS.

………..

Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0031720 22 protiv Tanacković Svjetlane

01.07.2022.

Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 24.06.2022. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Tanacković Svjetlane, rođena u Banovićima, nastanjena u Ugljeviku, zbog krivičnog djela – Falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Zbog osnovane sumnje da je:

u vremenskom periodu od 07.05.2020. godine do 06.07.2020. godine u Ugljeviku prilikom prikupljanja potpisa podrške za prijavu političke stranke HSP „Ante Starčević“ za Lokalne izbore 2020. godine na području opštine Ugljevik, pribavila lažne potpise podrške građana M. V., M. D. i Z. S., na obrascu serijskog broja 0477-HR strana 13 i 14, da bi, znajući da navedena lica nisu potpisala obrazac podrške i da su isti lažni, na navedenom dokumentu-obrascu, kao lice koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške, svojeručno potpisala da je iste prikupila, a koji obrazac je dana 06.07.2020. godine uz prijavu za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine, politička stranka HSP „Ante Starčević“ predala Centralnoj izbornoj komisiji BiH,

Dakle, lažnu ispravu upotrebila kao pravu,

Čime je počinila krivično djelo – Falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

…………………

Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0031719 22 protiv Popović Save

24.06.2022.

Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 20.06.2022. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Popović Save rođen u Bijeljini, nastanjen u Korenita opština Ugljevik, zbog krivičnog djela – Falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Zbog osnovane sumnje da je:

u vremenskom periodu od 07.05.2020. godine do 01.07.2020. godine u Ugljeviku prilikom prikupljanja potpisa podrške za prijavu političke stranke „HDZ 1990“ za Lokalne izbore 2020. godine na području opštine Ugljevik, na obrascu Centralne izborne komisije BiH serijskog broja 0321-HRV strana 2, pod rednim brojem 17,18,23 i 24 pribavio lažne potpise podrške građana: T. A., T. Đ., R. S. i R. M., da bi, znajući da navedena lica nisu potpisala obrazac podrške i da su isti lažni, na navedenom dokumentu, kao lice koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške, svojeručno potpisao da je iste prikupio, koji obrazac je dana 01.07.2020. godine uz prijavu za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine, od strane političke stranke „HDZ 1990“ upotrebljen, predajom Centralnoj izbornoj komisiji BiH,

Dakle, lažnu ispravu upotrebio kao pravu,

Čime je počinio krivično djelo – Falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

………………..

Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0031723 22 protiv Aleksandra Radovanovića

23.06.2022.

Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 20.06.2022. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Aleksandra Radovanovića, rođen u Bijeljini, nastanjen u Ugljeviku, zbog krivičnog djela – Falsifikovanje isprave iz člana 347. st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Zbog osnovane sumnje da je:

u vremenskom periodu od 07.05.2020. godine do 01.07.2020. godine u Ugljeviku prilikom prikupljanja potpisa podrške za njegovu prijavu kao nezavisnog kandidata za Lokalne izbore 2020. godine na području opštine Ugljevik, pribavio lažne potpise podrške građana za lica: L.Z., L.Lj., L.M., L.P., L.M., L.J., L.J., S.M., S.S., S.Ž., S.G. i J.R., na obrascu serijskog broja 0202-SRB strana 123, da bi, znajući da navedena lica nisu potpisala obrazac podrške i da su isti lažni, na navedenom dokumentu-obrascu, kao lice koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške, svojeručno potpisao da je iste prikupio, te ih potom dana 01.07.2020. godine uz prijavu za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine predao Centralnoj izbornoj komisiji BiH, koja mu je dana 18.07.2020. godine odlukom broj 06-1-07-3-388/20 ovjerila prijavu za učestovanje na Lokalnim izborima 2020. godine za Skupštinu opštine Ugljevik.

Dakle, lažnu javnu ispravu upotrebio kao pravu,

Čime bi, počinio krivično djelo – Falsifikovanje isprave iz člana 347. st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

……………………….

Potvrđena optužnica broj T14 0 KT 0029917 21 protiv Siniše Ignjatovića

13.06.2022.

Sudija za predhodno saslušanje Osnovnog suda u Bijeljini potvrdio je dana 07.06.2022. godine optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Siniše Ignjatovića rođen u Zenici sa prebivalištem u Bijeljini, zbog krivičnog djela – Falsifikovanje isprave iz člana 347. st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Što je:

u vremenskom periodu od 07.05.2020. godine do 29.06.2020. godine u Bijeljini prilikom prikupljanja potpisa podrške za prijavu nezavisnog kandidata Darije Aleksić za skupštinu grada, za Lokalne izbore 2020. godine na području grada Bijeljina, na obrascu Centralne izborne komisije BiH pod rednim brojevima: 12 i 15 pribavio lažne potpise podrške građana L. T., umrlog dana 25.01.2018. godine i R. T. umrlog 04.11.2013. godine, da bi, znajući da navedena lica nisu potpisala obrasce podrške i da su isti lažni, na navedenim dokumentima, kao lice koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške, svojeručno potpisao da je iste prikupio, te ih potom dao na upotrebu i na korištenje, koji obrazac je dana 29.06.2020. godine uz prijavu za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine, upotrebljen, predajom Centralnoj izbornoj komisiji BiH,

Dakle, lažnu javnu ispravu upotrebio kao pravu,

Čime bi, počinio krivično djelo – Falsifikovanje isprave iz člana 347. st. 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije