STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS Vijesti

I Brčaci na listi akreditovanih fakulteta u BiH

U registar visokoškolskih ustanova iz Federacije BiH trenutno ih je upisano dvadeset kod Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH i oni se, prema tumačenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH, smatraju akreditovanim. Posljednji upisani je prošlog mjeseca Sveučilište/Univerzitet Vitez u Vitezu, koji je zapravo obnovio isteklu akreditaciju.

Iz Sarajeva, u registru su Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu i Visoka škola „Američka škola za ekonomiju“, sa Ilidže su University Sarajevo School of Science and Technology i Internacionalni Burč univerzitet.

U Mostaru su Univerzitet Džemal Bijedić, Sveučilište u Mostaru, Visoka škola “Logos centar” , Sveučilište Hercegovina i Univerzitet modernih znanosti – CKM Mostar.

Tuzla ima takođe četiri visokoškolske ustanove, a to su Univerzitet u Tuzli, Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini, Visoka škola “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” i Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra.

Akreditovan je i Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Travniku, koji još ima i Internacionalni univerzitet. U Kiseljaku je Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije” i u Vitezu Sveučilište/Univerzitet Vitez.

Neformalna grupa studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” je u postupku izrade mapa visokoškolskih ustanova u BiH. Osim za akreditovane u FBiH, pri kraju je izrada i za ustanova iz RS, za koje će, uz mapu registrovanih kod HEA BiH, biti napravljena i mape registrovanih kod Agencije za visoko obrazovanje RS.

„Kada je riječ o visokoškolskim ustanovama iz RS, razlika mapa registara dvije Agencije je što državna HEA BiH priznaje samo akreditacije sedam, a za četiri je ona istekla, dok ih čak sedam nije uopšte upisano u registar na nivou BiH. Inače smo u mapama istakli od kada teče i kada ističe rok važnosti akreditacija za VŠU. Tako će studenti, a i mladi koji nakon završetka srednje škole nastavljaju obrazovanje, ubuduće znati da li fakultet na kojem studiraju ili započinju studije akreditovan ili nije. Odnosno da bi to saznali neće morati posjećivati i pratiti sajt ERIC/NARIC Centra da bi imali valjanu informaciju“, kaže član Grupe Goran Ristić.

U mapama, koje će prema najavama iz Grupe biti i zvanično promovisane tokom ovog mjeseca, upisana i jedna visokoškolska ustanova iz Brčko Distrikta. To je  Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, koja je i posljednja od svih bosanskohercegovačkih VŠU upisana u registar HEA BIH, 5. jula ove godine.

Pogledaj više