Građanski aktivizam

I građani Bijeljine traže zaštitu od bahatih šljunkara

“U Bijeljini je katastrofa, šljunkari zauzeli obalu sa nekim građevinama, betonirali i privatizovali kupališta. Kada šetaš pored Drine i ne vidiš rijeku, a inspekcija i nadležni zatvaraju oči.”

Zvornički aktivisti okupljeni u inicijativi “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Zvornika”, nakon izraženih sumnji za nelegalne aktivnosti na Drini šljunkara u Šepku, dobili su odgovor od Javne ustanove “Vode Srpske” da su one bez osnova.

“Na osnovu vašeg zahtjeva za pristup informacijama, obavještavamo vas da je dana 13.9.2021. godine, prilikom redovne kontrole praćenja realizacije ugovora o održavanju riječnog korita, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka rijeke Drine na lokalitetu “Debela međa” na području Grada Zvornik, ustanovljeno da izvođač radova “Jokić-invest” d.o.o. izvodi radove unutar granica eksploatacionog polja kako je definisano predmetnim elaboratom”, stoji u odgovoru iz JU “Vode Srpske”.

Sa tim se ne slažu iz “Građanske patrole” na rijeci Drini, tvrdeći da izvođač radova kopa izvan eksploatacionih polja i izvan korita rijeke Drine.

Probudili su se aktivisti za zaštiti Drine i na području Bijeljine, odakle takođe stižu pozivi za zaštitu od bahatih šljunkara. Posebno sa lokaliteta u blizini Pavlović mosta, odakle su našem portalu dostavili više foto i video snimaka intenzivnog iskopa sa obje strane rijeke Drine.

“U Bijeljini je katastrofa, šljunkari zauzeli obalu sa nekim građevinama, betonirali i privatizovali kupališta. Kada šetaš pored Drine i ne vidiš rijeku, a inspekcija i nadležni zatvaraju oči”, “Stop nelegalnim šljunkarama na Drini, Savi, Bosni, Ukrini, Vrbasu, Usori itd” – dio je brojnih poruka koje smo dobili.

Inače, prema Javnim pozivima sa JU “Vode Srpske” dva lokaliteta “Debela međa” u Šepku na području Zvornika, jedine su legalne lokacije za vađenje materijala iz vodotoka na području Zvornika. Na području Bijeljine legalne su lokacije u Međašima i Janji. Ti lokaliteti su od strane aktivista za zaštitu od nelegalnih šljunkara u slivu rijeke Drine ucrtani u Mapu eksploatacija kao legalne lokacije.

U nastavku pogledajte video šljunčarenja u blizini Pavlović mosta kod Bijeljine.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije