Za legalnu eksploataciju minerala u gornjem toku rijeke Bosne

I Maglajlije u borbi protiv nelegalne eksploatacije šljunka

Posebno će, kažu, zajedno sa grupom “Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne” iz RS i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima oba entiteta, raditi na mapiranju problema i sprječavanju nelegalne i nekontrolisane eksploatacije na međuentitetskom području, jer su nedovoljno dobru saradnju entitetskih institucija u borbi protiv ove nezakonite aktivnosti, šljunkari do sada obilato koristili za lično bogaćenje, bez ikakvih sankcija.

Mogu li Maglajlije zaštiti svoj dio rijeke Bosne od nelegalnog šljunkarenja, zaustaviti daljne devastiranje riječnog korita od nekonstrolisanog izvlačenja minerala i bahatosti onih koji, pod plaštom uređenja vodotoka i čišćenja od mulja korita rijeke Bosne, nedozvoljeno izvlače enormne količine šljunka, pitanje je koje se duži niz godina u ovoj opštini postavlja od strane građana.

“Koristićemo pozitivna iskustva naših komšija iz Doboja i drugih gradova nizvodno rijekom Bosnom do ušća u Savu, imamo obećanu podršku i uključenje mnogih koji žele da se bore za rješavanje problema nelegalne eksploatacije”, kaže za naš portal članica neformalne grupe u formiranju Zumra Gušo iz Maglaja.

Na području ove opštine naime, u toku je organizovanje grupe građana pod nazivom “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju”. A dio njenih aktivista se već uključio u aktivnosti od kojih se očekuje da će pokrenuti rješavanje ovog problema i na tom području.

Kažu nam da su svjesni da su legalna i kontrolisana eksploatacija šljunka, kao dio uređenja korita rijeka, važni preduslovi za zaštitu stanovništva od poplava. Da te poplave mogu nanijeti nemjerljivu štetu po ljudske živote i materijalna dobra, što se itekako odrazilo na opštinu Maglaj, u prošlosti.

“Lišeni političkih predrasuda i uplitanja takve vrste aktivnosti nastojaćemo doprinjeti da se legalnom eksploatacijom šljunka iz korita rijeke Bosne ne dešavaju poplave kakve su Maglaj samo posljednjih godina zahvatale u više navrata, a posebno katastrofalne bile su u maju 2014. Godine”, kaže Gušo.

Posebno će, kažu, zajedno sa grupom “Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne” iz RS i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima oba entiteta, raditi na mapiranju problema i sprječavanju nelegalne i nekontrolisane eksploatacije na međuentitetskom području, jer su nedovoljno dobru saradnju entitetskih institucija u borbi protiv ove nezakonite aktivnosti, šljunkari do sada obilato koristili za lično bogaćenje, bez ikakvih sankcija.

Tako su kod Ševarlija, ove dvije grupe, proteklog vikenda, zajednički sačinile video i foto dokumentaciju, koju namjeravaju dostaviti Agenciji za vodno područje rijeke Save u Sarajevo i JU “Vode Srpske” u Bijeljini.

“Želimo pokazati šta je ostalo iza šljunkara na jednom nekada divnom području”. Sa strane FBiH su šljunkari ostavili džep u kojem se lageruje otpad u vidu nanosa nakon većih vodostaja, a na dobojskoj strani je voda došla tik uz cestu i svake veće padavine i povećanje vodostaja prijete izlivanjem prema naselju Ševarlije i tamošnjoj fabrici krečnjaka”, riječi su člana grupe za Doboj, Vukosavlje, Modriču i Šamac Miroslava Stevanovića.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije