Građanski aktivizam

I na početku 2022. godine… još uvijek niko nije sankcionisan za nelegalno izgrađeni zid na obali Drine i on još uvijek nije srušen

Živimo u zemlji u koju je moguće da prekršite ovlaštenja i protuzakonito izdate dozvole prilikom realizacije projekta vrijednog 10,5 miliona KM, koji finansiraju građani FBiH, a da tužilašta u tome ne vide razlog za pokretanje tužbe???

U 2021. godini se neformalna grupa građana „Spasimo Drinu“ borila za to da se, nakon što je gradnja zida prethodno zaustavljena, konačno sankcionišu svi oni koji su odgovorni za nelegalno izgrađeni zid, no, zakoni u ovoj zemlji, očigledno, ne vrijede jednako za sve. Što, uostalom, najbolje vidimo na aktuelnoj političkoj krizi, u kojoj eklatantna kršenja zakona i Ustava ostaju bez sankcija.

Podsjetimo, nakon masovnih protest građana Goražda sredinom 2020. zbog izgradnje zida na obali rijeke Drine, pod sumnjivim izgovorom zaštite građana od poplava, a koji je mještanima sprečavao i prilaz i pogled na rijeku, te, nakon zahtjeva aktivista pomenute neformalne grupe građana za dokumentacijom i reagovanjem određenih institucija po ovom pitanju, najprije su federalni urbanistički inspektori izvršili inspekcijski nadzor u Gradskoj upravi Grada Goražda, pri čemu su ustanovili kako je  dozvole za obaloutvrde izdao nenadležni organ, a onda je, na osnovu tog nalaza, Federalno ministarstvo prostornog uređenja oglasilo ništavim urbanističku saglasnost i odobrenje za gradnju obaloutvrde u Goraždu.

U međuvremenu su se desili i izbori, na kojima, vjerovatno i zbog „zida“ dotadašnji načelnik ne dobija povjerenje građana, a novoizabrani, već na početku 2021. godine, pruža podršku građanima i kaže da će uraditi kompletnu reviziju dokumentacije o izgradnji obaloutvrde na Drini.

No, ne ide sve glatko, kako se u jednom trenutku činilo. Iz lokalnog kantonalnog tužilaštva, ispostaviće se „duvaju stari vjetrovi“. Iako je neformalna grupa građana, još u novembru 2020. predala krivične prijave protiv Muhameda Ramovića, bivšeg gradonačelnika Goražda i Envera Adžema, rukovodioca službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Goražda, te svih ostalih odgovornih zbog nelegalne gradnje obaloutvrde u Goraždu, zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, nesavjesnog rada u službi te drugih krivičnih djela, Tužilaštvo mjesecima slučaj ne uzima u razmatranje, a kad se građani obrate sa zvaničnim zahtjevom za pristup informacijama, da im se odgovori šta je Tužilaštvo uradilo od podnešenja krivične prijave, glavni tužilac Mirsad Bilajac neprimjereno im se obraća, sa “Očigledno vam se žuri” i „argumentom“ „ovo tužilaštvo ima više prijava koje trebaju da se obrade i rad s istima određuje se po datumu njihovog dostavljanja u tužilaštvo“. Pokazujući da se njemu ne žuri. I da ne shvata društvenu potrebu da se slučajevi u koje su umiješani političari i državni službenici razmatraju prioritetno. A ne da se odugovlačenjem u javnosti stvara utisak korumpiranosti sistema. Ili se ne radi samo o utisku?

Krajem aprila, nakon indicija da radovi nisu zaustavljeni, na inicijativu poslanica Federalnog parlamenta Sanele Klarić i Nasihe Pozder, u Predstavničkom domu ovog Parlamenta usvojena je inicijativa, prema Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora poštivanja Rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a koje se tiče zabrane daljnih radova na Obaloutvrdi u Goraždu.

Suočeni sa činjenicom da, iako je nepobitno utvrđeno da su gradnja obaloutvrde i zida na Drini izvršeni na nelegalan način, u međuvremenu niti je došlo do rušenja zida niti su odgovorni za njegovu gradnju odgovarali, u maju neformalna grupa građana „Spasimo Drinu“ organizuju proteste, a početkom jula i performans virtuelnog rušenja zida.

Svaki put ponavljaju isto, a to je da  traže hitno postupanje, u skladu sa zakonom, prema svim odgovornim licima u ovom slučaju te da se konačno sruši nelegalno izgrađeni zid na Drini, dok ih u međuvremenu prethodni gradonačelnik protiv kojeg su pokrenuli krivičnu prijavu optužuje da iznose neistine i laži.

10 mjeseci nakon podnošenja krivične prijave, konačno se oglasilo Tužilaštvo BPK, ali samo da bi građanima dalo novi razlog za razočarenje njegovim radom i stanjem u državi. Glavni tužilac Mirsad Bilajac je u Obavijesti dostavljenoj neformalnoj grupi građana, naveo da nakon provedene provjere, Tužilaštvo BPK neće provesti istragu protiv Muhameda Ramovića, bivšeg gradonačelnika Goražda i Envera Adžema, rukovodioca službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Goražda, jer nisu ostvarena sva obilježja krivičnih djela za koja su prijavljeni. Glavni tužilac je, naime, „priznao“ da su bivši gradonačelnik Grada Goražda i rukovodioc sektora za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica prekoračili svoja ovlaštenja s obzirom na to da su izdali urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu iako za to nisu bili nadležni, ali tvrdi da pri tome – nisu počinili krivično djelo.

Dakle, živimo u zemlju u koju je moguće da prekršite ovlaštenja i protuzakonito izdate dozvole prilikom realizacije projekta vrijednog 10,5 miliona KM, koji finansiraju građani Federacije Bosne i Hercegovine, a da tužilašta u tome ne vide razlog za pokretanje tužbe???

Neformalna grupa građana „Spasimo Drinu“, podnijela je pritužbu na ovakvu odluku Tužilaštva BPK, ali im je iz ovog tužilaštva odgovoreno da ovo tužilaštvo smatra da je pritužba građana neosnovana, argumentirajući to formalnim razlozima, tipa da nije naveden tačno koji je zakon povrijeđen.

No, građani navikli na različita razočarenja od institucija vlasti, u ovoj zemlji i svjesni da se sami moraju izboriti za poštovanje zakona, odnosno, funkcionisanje pravne države, ne odustaju. Pa sad traže od Federalnog tužilaštva da preispita spornu odluku Tužilaštva BPK u slučaju nelegalne obaloutvrde na rijeci Drini, odnosno odgovornosti za njeno podizanje.

I u 2022. godinu ulaze sa istom željom – da pravna država konačno počne funkcionisati, da neko odgovara za nelegalno izgrađeni zid na rijeci Drini i da se on konačno sruši.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije