Građanski aktivizam Komentari i analize

I obavještajci tragaju za odbjeglim turskim investitorima. A 30 tona heksana još uvijek nije uklonjeno iz napuštene fabrike.

Samo heksan, izgleda, još uvijek niko neće. Posebno ga ne žele Kotorani, koji su, predvođeni predsjednikom Mjesne zajednice Mehmedom Trnjaninom i Stevicom Rodićem iz dijela naselja neposredno uz bivši “BIOIL”, pokretači inicijative da se organizovanjem neformalne grupe građana izbore za trajno uklanjanje heksana iz svog okruženja i izvan granica BiH.

Trideset tona opasne materije heksan je i dalje u napuštenoj Fabrici jestivog ulja “BIOIL” u Kotorskom kod Doboja i prijeti mještanima ovog naselja, 16 kilometara udaljenog od Doboja i susjednim mjesnim zajednicama Rudanka, Johovac, Foča i Bukovac, koji se takođe boje prisustva zapaljive materije u ogromnim količinama i koji takođe smatraju da bi eventualnim curenjem ili eksplozijom posljedice po živote mještana u njihovim naseljima bile nesagledive.

Odbjegli turski investitor Grupacije ILLA su se iznenada i bez najave prije dvije godine povukli, odnijevši za sobom i svu dokumentaciju firme, ostavljajući, osim 60 radnika bez posla, i opasnu hemikaliju u tri rezervoara.

Heksan su ostavili „Ziraat Bank“ iz Sarajeva, koja je u aprilu 2019. godine postala formalni vlasnik fabrike, kao davalac kreditnih sredstava firmi. Ona je angažovala zaštitarsku agenciju da čuva njenu imovinu, ali je jedan čuvar nedovoljan da mještani i ostali građani budu sigurni da je fabrika obezbijeđena.

“Banka je pokazala volju i spremnost da sprovede našu mjeru za uklanjanje hemijskih materija koje su valjanog kvaliteta, kao i otpadnih hemijskih materija koje spadaju u opasni otpad” – odgovor je koji je portal Antikorupcija.info dobio od Republičke uprave za inspekcijske poslove RS, na upit o postupanju ovog organa kada je u pitanju uklanjanje heksana iz Kotorskog.

Iz Inspektorata navode da su od banke, početkom godine, obaviješteni da nisu uspjeli ispoštovati dati dodatni rok od 180 dana da do kraja prošle godine izmjeste sve hemikalije, jer kompanija “BAF Energy”, sa kojom je banka zaključila ugovor, nije ispoštovala dio ugovora oko uklanjanja heksana, te da je izmjestila samo dio ostalih hemikalija.

“Obaviješteni smo da će zbog toga banka raskinuti ugovor sa tom kompanijom, te da će nastojati u najkraćem roku zaključiti ugovor sa drugom firmom, kako bi se što prije izmjestio i ostatak hemikalija” – stoji u informaciji potpisanoj od strane vd direktora Inspektorata RS Milovana Krče, koji je kadar upravo iz Doboja.

Iz razloga što Inspektorat nije mogao, kako navodi, da locira vlasnike i odgovorna lica, jer su napustili BiH i nisu dostupni organima RS, o zatečenom stanju i utvrđenim činjenicama obaviješteni su MUP RS, Policijska uprava Doboj, pa i Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH (OSA).

Dok se ne riješi situacija sa otpadom u Kotorskom, „Ziraat Bank“ je angažovala zaštitarsku agenciju “Sekuritas mobile”, radi obezbjeđenja otplate kredita, zbog zaloga nad nekretninama, mašinama, opremom i instalacijama za proizvodnju. Samo heksan, izgleda, još uvijek niko neće.

Posebno ga ne žele Kotorani, koji su, predvođeni predsjednikom Mjesne zajednice Mehmedom Trnjaninom i Stevicom Rodićem iz dijela naselja neposredno uz bivši “BIOIL”, pokretači inicijative da se organizovanjem neformalne grupe građana izbore za trajno uklanjanje heksana iz svog okruženja i izvan granica BiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije