Građanski aktivizam

I u Zenici održana ulična akcija ‘Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo šutnju’

Organizator - Helsinški parlament građana.

Nakon Sarajeva, Banje Luke i Bijeljine, ulična akcija s nazivom ‘Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo šutnju’, koju organizira Helsinški parlament građana, održana je i u Zenici.

Iz Centra ženskih prava poručuju – ovo je način da podignemo svijet javnosti o postojanju seksualne iznude u javnom i privatnom sektoru.

Seksualno iznuđivanje predstavlja spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije kao oblika nasilja koji nije formalno-pravno prepoznat u zakonima BiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije