Podsjećanja

II 2021.: Obmanjivanje javnosti – Deponija na Krupačkim stijenama nije zatvorena!

Sve je izgledalo kao hollywood-ski happy end. “Građani, koji mjesecima izražavaju svoju zabrinutost zbog samog položaja ove deponije, odnosno blizine rijeke Željeznice, a onda zbog sumnje da se na njoj tajno odlaže po zdravlje stanovništva opasni otpad, su pobijedili. Deponija je zatvorena!” Malo sutra.

U sukobu aktivista civilnog društva i institucija i preduzeća koja nanose štetu prirodi ili građanima, obično su ovi iz civilnog društva skloni performansima. Ovih dana, međutim, zanimljiv performans je izveo direktor JKP Trnovo.

Dan nakon što je neformalna grupa građana “Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama” na press konferenciji upoznala javnost da je u posjedu dokumenta koji dokazuje da deponija već dvije godine radi bez neophodnih dozvola, Aleksandar Golijanin, direktor Javnog komunalnog preduzeća “Trnovo”, koje upravlja ovom deponijom, obznanio je da je “pod pritiskom medija i građana” zatvara.

I sve je izgledalo kao hollywood-ski happy end. “Građani, koji mjesecima izražavaju svoju zabrinutost zbog samog položaja ove deponije, odnosno blizine rijeke Željeznice, a onda zbog sumnje da se na njoj tajno odlaže po zdravlje stanovništva opasni otpad, su pobijedili. Deponija je zatvorena!” Malo sutra.

Na žalost, ovo je Bosna a ne hollywoodski film. Pa se vrlo brzo ispostavilo da deponija, zapravo, nije zatvorena. Da kamioni natovareni otpadom dolaze i odlaze (o čemu svjedoče i danas, 08.02., napravljeni snimci, koji ilustruju ovaj tekst).

Na naš upit, direktor Golijanin je odgovorio da je deponija zaista ponovo otvorena. Precizirajući da je  bila zatvorena svega pet dana. Mada je moguće da je, zapravo, bila zatvorena samo preko vikenda. Što čitavu stvar dovodi u nivo lošeg vica. Na račun građana. Kojima to baš i nije smiješno

Direktor je potvrdio i da deponija nema ekološku  dozvolu, ali je kao opravdanje ponudio omiljeni argument na ovim prostorima: „To svi rade“. Ustvrdivši da je nemaju ni deponije opština Rogatica, Sokolac, Višegrad,… ni većina deponija u RS. „Zbog uslova i procedura za njeno obezbjeđenje“.

Deponija je otvorena, tvrdi Golijanin, u dogovoru sa inspekcijom i načelnicima opština Trnovo, Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo, „da ne bi došlo do ekološke katastrofe“, pošto njihovo smeće “nije bilo moguće nigdje drugo deponovati“. Jedina promjena je da se, u skladu sa zaključcima nedavnog sastanka ovih načelnika, na deponiju više ne dovozi otpad kamionima “Alba BH”, odnosno da se dovozi samo otpad, uključujući i građevinski materijal, sa područja navedenih opština Grada Istočno Sarajevo.

Direktor Golijanin tvrdi da je u izradi i Program sanacije postojeće deponije “Krupačke stijene”, kako bi se išlo prema dobivanju, odnosno obezbjeđenju ekološke dozvole. Pa čak i da su neki sanacioni radovi već urađeni.

No, sumnje i strahovi građana, potkrijepljeni izjavama svjedoka, do kojih su mediji uspjeli doći, ostaju. I potreba za nezavisnom i sveobuhvatnom inspekcijom čitavog terena. I potreba za daljnom borbom građana i za zaštitu vlastitog zdravlja, ali i za pravnu državu. Jer je tolerisanje kršenja zakona u situacijama kada to vlasti odgovara, potpuno neprihvatljivo, u neskladu sa civilizacijskim imperativom funkcionisanja vladavine prava.

Kao što je neprihvatljivo da posljedice nerada, nesposobnosti, korupcije ili „metenja problema pod tepih“ dok ne bude prekasno, u redovima vlasti i s njima povezanih institucija, snose građani. A da pritom čak niko ne odgovara za bezizlaznu situaciju u koju su dovedeni. Što bi, u krajnjoj liniji, bio i put za rješavanje ovakvih problema. Ili sprječavanje sličnih da se pojave.

Tim povodom, nazvali smo i Policijsku upravu Istočno Sarajevo, čija nam je portparolka Vesna Stokanović saopštila da je „Istraga u predmetu deponija “Krupačke stijene” još u toku, nema naznaka kada bi se mogla završiti jer se radi o kompleksnom predmetu.“

Građani u akciji