Građanski aktivizam

Istraživanje: Dolina Neretvice – u kojem pravcu poslije borbe protiv izgradnje mHE?

Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT, uz podršku European Fund for the Balkans, radi istraživanje koje tretira problematiku alternativnih razvojnih pravaca doline Neretvice, s osvrtom i na pravni segment, u okviru kojeg su precizirane i navedene mogućnosti stavljanja dijela ovog područja pod određeni stepen zaštite (npr. zaštićeni pejzaž).

“Odlučna i inspirativna borba lokalnog stanovništva protiv izgradnje 15 malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice pažnju šire javnosti usmjerila je na dolinu Neretvice (Klis), dio Općine Konjic čija je površina veća od 300 km².

Identifikovali smo ključne prepreke koje stoje na putu održivog razvoja ovog kraja: Mjesne zajednice koje nemaju pravni subjektivitet, višedecenijsko zanemarivanje ovog kraja od strane Općine Konjic, mogućnost izgradnje malih hidroelektrana na Neretvici, nedovoljno kvalitetna putna infrastruktura, loša klima za privlačenje potencijalnih investitora, nedostatak smještajnih kapaciteta, neuključivanje lokalnog stanovništva u procese odlučivanja itd.

Razgovori s građanima doline Neretvice i upitnici koje su oni popunili sugerišu da lokalno stanovništvo najveći potencijal vidi u razvoju turizma, voćarstva i poljoprivrede te sakupljanju ljekobilja i održivom korištenju šumskog bogatstva, s fokusom na preradu sirovine i proizvodnju i plasman poluproizvoda”, navode iz Fondacije Atelje za društvene promjene – ACT.

Foto: Neretvica – Pusti me da tečem

Za izradu analiza zadužene su Alma Midžić, Nina Kreševljaković i Emina Veljović, a izradu ilustracije potpisuje Martina Crepulja.

Kompletno istraživanje biće objavljeno na web stranici, koja je u izradi i uskoro će ugledati svjetlo dana.

Građani u akciji