Podsjećanja

IX 2021.: Inspekcija nemoćna kod vikend i noćnog šljunkarenja na međuentitetskom području (VIDEO)

Vodni inspektori Federacije BiH i Republike Srpske nisu na djelu uhvatili šljunkare koji nelegalno iskopavaju šljunak.

Federalnoj inspekciji prijavu su podnijeli iz grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju minerala u slivu rijeke Bosne“ sa sumnjama u nelegalnu i nekontrolisanu eksploataciju na području opštine Modriča (RS) i općine Odžak (FBiH) na međuentitetskom području. Tražili su postupanje i povratnu informaciju o preduzetom, a prijavu su podnijeli i iz grupe za područje Doboja, Vukosavlja, Modriče i Šamca Vodnoj inspekciji RS.

Tvrdnje mještana sa područja Odžaka su da bager nepoznatog vlasnika učestalo prelazi sa strane Miloševca u opštini Modriča, vrši iskop na odžačkoj teritoriji, pa čak i na privatnim posjedima, i da se nakon lagerovanja i utovara šljunka vraća na područje RS. Mještani tvrde da je tim aktivnostima obrušen postojeći put na odžačkoj strani, da vozač bagera „kašikom“ kida žile drveća kako bi što više šljunka imao za nesmetan iskop, da su se sa pritužbama obraćali nadležnima u Odžaku, kao i policiji u Modriči, ali bez uspjeha.

Odgovor koji su dobili aktivisti u Maglaju, od Glavnog Federalnog vodnog inspektora Mirsada Smailagića, sličan je odgovoru koji su od Republičkog vodnog inspektora Slavice Malinić–Subić, dobili aktivisti grupe za Doboj, Vukosavlje, Modriču i Šamac .

„Lokalitet na kojem se vrši eksploatacija šljunka pripada entitetu RS i Federalna vodna inspekcija nije nadležna za postupanje na ovom lokalitetu. Obilaskom terena na području općine Odžak nismo primjetili prelaske bagera preko rijeke Bosne, odnosno entitetske linije. Za ovakve konstatacije i aktivnosti je potrebno evidentiranje počinilaca sa prepoznatljivim oznakama vozila i mašina, te izvršiti lociranje snimanjem dronom – stoji u odgovoru iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Komentar Glavnog federalnog inspektora Smailagića za ovu prijavu je da je saradnja sa građanima i u ovakvom obliku podnošenjem prijava itekako dobrodošla i poželjna.

Sa te druge strane ni inspektori iz RS nisu imali naročitog uspjeha, kako bi na licu mjesta uhvatili šljunkare u nedozvoljenim radnjama.

„Postupajući po vašoj predstavci, republički vodni inspektor je u više navrata obilazio lokalitet na potezu od Šamca do naselja Miloševac u opštini Modriča, ali neposrednim uvidom nije zapazio nelegalnu eksploataciju, niti zatekao izvršioce nelegalne eksploatacije“ – stoji u odgovoru iz Inspektorata RS dostavljenog toj grupi.

Ipak, u odgovoru vodni inspektor ističe da je u kontaktu sa mještanima dobila informacije da se povremeno dešavaju aktivnosti nepoznatih lica, koja u dane vikenda i noćnim satima, koristeći mehanizaciju zalaze u pojedine lokalitete uz korito rijeke Bosne i vrše iskop i odvoz šljunka. Njene tvrdnje su i da će u narednim aktivnostima vršiti obilaske međuentitskeog područja na teritoriji RS i u skladu sa utvrđenim stanjem preduzimati mjere iz svoje nadležnosti.

„Vodni inspektor je o neposrednim zapažanjima i dobijenim informacijama obavijestio MUP RS, Policijske stanice u Modriči i Šamcu, sa inicijativom da u okviru svojih nadležnosti izvrše operativne provjere, kako bi eventualno utvrdili punu osnovanost navoda i tvrdnji iz vaše predstavke“ – navela je u u odgovoru Republički vodni inspektor Malinić-Subić.

A, kako izgleda šljunkarenje između Odžaka i Modriče pogledajte na video snimcima našeg portala.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije