Komentari i analize

Izmjene i dopune: Poluotok Buna i Vojno se preinačuju u individualno i vikend stanovanje, pa će tajkuni moći legalizirati vile

Na sjednici Gradskog vijeća Mostara koja bi se trebala održati koncem ovog mjeseca na dnevnom redu ponovno bi se trebale naći izmjene i dopune prostornog plana općine Mostar.

Ta odluka je pala na prošloj sjednici jer je jedan vijećnik vladajućih stranaka nedostajao, drugi se izuzeo od glasovanja, a oporba je žestoko upirala na širenje poslovne zone na Miljkoviće, što ide u korist više puta za kriminal prijavljivanom, a još neprocesuiranom Niki Marušiću.

Osim o Miljkovićima i brisanju MHE na Buni, te kamenolomu protiv kojeg se bore mještani naselja Kuti Livač, malo se zna što se zapravo mijenja u prostornom planu općine Mostar. S tim u vezi donosimo nekoliko izmjena, koje običan građanin teško da bi mogao upratiti gledajući u gradske prostorne planove.

Hercegovina.info pisala je o poluotoku Buna.  Poluotok na Buni po prostornom planu je označen kao – urbano zelenilo, park, šume. Danas tu nema ni urbanog zelenila, ni parka, a ni šume, već velebne vile s bazenima, podzidanim i betoniranim koritom rijeke i slično.

Gradske službe ovdje nikada nisu smjele, bez izmjene prostornog i regulacijskog plana ovdje dopustiti gradnju, a istu je, budući da su mnogi vlasnici kuća intrvenirali zidovima i stepenicama u koritima trebala zaustaviti županijska vodna inspekcija. Nažalost, ništa se od toga nije dogodilo, no rušenja neće biti. Bespravni graditelji na poluotoku će ubrzo mirno spavati budući da im se u izmjenama prostornog plana „urbano zelenilo park šume i zaštitni pojas“ preinačuje u „stanovanje sa pretežno individualnom gradnjom“.

Uz poluotok Buna, uz koji su nikla i dva hotela kod samog mosta legalizirat će se i objekti na posve suprotnoj strani grada.

Poluotok Vojno gdje su također mimo prostornog i regulacijskog plana izgrađene kuće u pojasu „površine za sport i rekreaciju” mijenja se u “vikend stanovanje”. Tu je parcelu kupio i bivši gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, koji je u međuvremenu preminuo, pa na parceli ništa nije građeno.

Vile uz rijeku, stepenice s privatnog imanja u korito rijeke provjeren su recept mostarskih, stranački lijepo uvezanih imućnika. Osim Vojna i Bune atrakcija su im i Bare, no tu ipak nikad nije mogao doći svatko.

Uplanjivanje ilegalne gradnje trebalo je biti jednako svima na području cijelog grada. Međutim čini se da je pospremanje graditeljskog javašluka i urbicida u Mostaru krenulo od najimućnijih Mostaraca, koji su vile poredali uz rijeke i jezera.

Građani u akciji