Građanski aktivizam

Izmjenom trase Koridora 5c diskriminiran dio stanovništva u Mostaru, sud prepoznao greške parlamenta i vlade…

Tužitelji sada traže da se obustavi proces eksproprijacije zemljišta, koji je u završnoj fazi.

Općinski Sud u Mostaru prepoznao je greške koje su Parlament i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine napravili tokom donošenja odluka o izmjeni trase Koridora 5c na jugu Mostara, te utvrdio diskriminaciju dijela stanovništva. Riječ je uglavnom o povratnicima srpske nacionalnosti. Pravna bitka ili borba za opstanak u ovom dijelu Mostara se nastavlja.

U presudi je istaknuto da je Federacija Bosne i Hercegovine povrijedila pravo na jednako postupanje i indirektno diskriminirala tužitelje prilikom donošenja Prostornog plana u januaru 2017. godine. Navedeno je i da je tužiteljima povrijeđeno pravo na povratak i ostanak u svojim domovima, što je zagarantovano Ustavom Federacije.

“Nama je Dejton omogućio povratak na svoje, kao i povratak imovine. To smo sve dobili. Tu su ljudi zasadili vinograde i trešnje, koje hoće da nam oduzmu. Mi nismo protiv autoputa, ali da nema kuda proći drugo – ima i neka prolazi”, kaže Slavko Berberović, tužitelj.

Uz stanovništvo povratničkih naselja stala su i ekološka udruženja u namjeri da se osim obradivog zemljišta sačuva i prirodno bogatstvo poput rijeka Bune i Bunice. Sporna trasa za koju su u Autocestama tvrdili da je najisplativija, prema ranijem planu, trebala je ići obroncima Podveležja. Eko aktivisti kažu da u tom slučaju niko ne bi bio oštećen.

“Vjerujem da će u Parlamentu u ovom sazivu biti dovoljno pametnih ljudi koji će stati u odbranu naroda u Bosni i Hercegovini i vratiti stvari na početak. Nama i jeste cilj vratiti stvari na početak i uraditi sve kako treba iz početka. Napraviti dobar odabir trase, javne raprave i uraditi onako kako treba”, ističe Amna Popovac iz Udruženja “Eko dvogled”.

Tužitelji sada traže da se obustavi proces eksproprijacije zemljišta, koji je u završnoj fazi. Presudom je Federaciji Bosni i Hercegovine dat rok za žalbu do kraja ovog mjeseca. Iz Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine nisu željeli istupati o ovom pitanju, kazavši da će to učiniti kada presuda postane pravosnažna.

Više u prilogu BHRT-a.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije