Građanski aktivizam

Javna kampanja ‘Plata za život’ bit će pokrenuta i u BiH

U Bosni i Hercegovini minimalna plata iznosi 27 posto plate za život, što znači da ogroman broj radnika ima sirotinjsku platu koja je nedovoljna za dostojanstven život.

Na Međunarodni dan rada – 1. maja, u BiH će biti pokrenuta javna kampanja “Plata za život” radi skretanja pažnje na problem siromašnih plata i prava radništva u tekstilnoj industriji.

Kampanja je dio međunarodne inicijative koju vodi Kampanja za čistu odjeću (Clean Clothes Campaign – CCC) – globalna mreža organizacija i sindikata koja se bavi zaštitom radnih i ljudskih prava.

Vođenje kampanja i javno zagovaranje ključni su alati koje ova međunarodna inicijativa koristi da bi poboljšala uvjete rada u tekstilnoj industriji na globalnom nivou. Kampanju u Bosni i Hercegovini vodi Fondacija za lokalni ekonomski razvoj (FLER), a istovremeno će biti provođena u cijeloj regiji, uključujući i Hrvatsku i Srbiju.

Koristeći regionalni pristup cilj je unaprijediti borbu koja se vodi za postizanje plate za život, te ojačati pregovaračku moć radnika i sindikata kao predstavnika radničkih interesa.

Također, cilj je utjecati i na poslodavce i pozvati ih na odgovornost za preniske plate radnika. UN kao i drugi evropski organi priznali su pravo na platu za život kao ljudsko pravo.

Ipak, realne plate radništva su daleko ispod ovog nivoa u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi – one čak, prema konceptu mjerenja granične linije siromaštva u Evropskoj uniji, padaju značajno ispod tog nivoa.

U Bosni i Hercegovini minimalna plata iznosi 27 posto plate za život, što znači da ogroman broj radnika ima sirotinjsku platu koja je nedovoljna za dostojanstven život.

Zakonski propisana minimalna zarada u ovim zemljama nije nikakva garancija da radništvo neće zapasti u siromaštvo već je, naprotiv, garancija da će ostati siromašno, saopćeno je.

Partneri u borbi protiv korupcije