Građanski aktivizam

Javna preduzeća posredstvom advokata tjeraju građane u dužničko ropstvo

Građani u našoj zemlji su obespravljeni, malo znaju o pravima i primorani su da usluge koriste od javnih komunalnih preduzeća, jer nemaju drugog izbora.

Građane – potrošače javna preduzeća u BiH posredstvom advokata tjeraju u dužničko ropstvo, nametanjem dodatnih troškova u angažovanjem advokata, koji podnose prijedloge sudu vezane za naplatu spornih potraživanja preduzeća. U većini slučajeva radi se o sporovima male vrijednosti, za koji se piše Rješenje o izvršenju, koje se ustvari samo kopira a mijenja se samo ime korisnika usluge, visina potraživanja i datum dospjelosti obaveze.

Na ovo su upozorili iz Udruženja za zaštitu potrošača “DON” Prijedor, precizirajući da su u preduzećima već angažovani i plaćeni pravnici, pa čak i po nekoliko njih, koji treba da u ime preduzeća rade poslove koje im nalaže struka i poslovna obaveza. Međutim, u ne malom broju javnih preduzeća u BiH se angažuju advokatske kuće bez javnog poziva i tendera, što takođe stvara sumnju u različite vrste dogovora između nosioca javnog ovlaštenja i advokata, a sve dodatne troškove plaća potrošač.

Iz “DONA”, kao ilustraciju u kojoj mjeri se javna preduzeća oglušuju o odredbe zakona o zaštiti potrošača, navode podatak da u njima nisu upoznati sa odredbama koje preciziraju da “Trgovac koji pruža ekonomsku uslugu, ili drugo pravno ili fizičko lice koje zastupa trgovca, ne može potrošaču dodatno naplaćivati troškove u vezi sa naplatom dospjelih novčanih potraživanja.“

Građane – potrošače su pozvali da zatraže uvid u svoje analitičke kartice u komunalnim preduzećima, a oni su sa svoje strane pripremili dokument koji građani trebaju uputiti preduzećima, jer na taj način žele da im olakšaju proceduru uvida u analitičku karticu, koja se iz komunalnog preduzeća može preuzeti besplatno. Uvidom u analitičku karticu, “DON” i partnerske organizacije Udruženje potrošača “Zvono” iz Bijeljine, “Topeer” Doboj i “Priroda” iz Bratunca, koje realizuju aktivnosti na smanjenju zloupotrebe javnih funkcija, im nude besplatne savjetodavne usluge kako da riješe tu vrstu potrošačkog problem, ukoliko ga imaju. Time žele unaprijediti saradnju i povećati odgovornost preduzeća prema korisnicima usluga.

“Konkretno, kada su računi za javne komunalne usluge u pitanju, mi to nazivamo “dužničko ropstvo”, jer ako bi potrošač, preskočio da plati neki od računa za grijanje, vodu, odvoz otpada, komunalnu naknadu, RTV taksu, električnu energiju, naknadu za ZEV i sl., doveden je u nezavidan položaj da ga, recimo, zbog dva neplaćena računa isključe sa električne energije, a da pri tome nije dobio ni opomenu dužan je da plati 5,85 KM za nepostojeću opomenu i 72,00 KM ponovnog uključenja” – navode iz “DON”, kako kažu, samo jedan od pokazatelja koliko su građani u našoj zemlji obespravljeni, koliko malo znaju o pravima i kako su primorani da usluge koriste od javnih komunalnih preduzeća, jer nemaju drugog izbora.

Potrošače upućuju da, ukoliko nisu potpisali Ugovor za vodosnabdijevanje ili odvoz otpada, a godinama koristite i ne plaćaju te usluge, važno je da provjere da li su tuženi od strane komunalnog preduzeća. Ukoliko nisu tuženi, mogu se pozvati na zastaru potraživanja i dužni su platiti samo račune poslednjih 12 mjeseci, odnosno zadnje godine dana.

“Ukoliko ste tuženi, još uvijek možete da sačuvate dio novca, jer je potrebno da se obratite Komisiji za rješavanje reklamacija potrošača, zahtijevate izmirenje duga i potpišete ugovor o vansudskom poravnanju. U protivnom može da vas neprijato iznenadi “Rješenje o izvršenju” dostavljeno iz Osnovnog suda, koje Vam daje rok od 8 dana za dostavljanje prigovora sudu ili izmirenje cjelokupnog duga, za koji su preduzeća vas tužavala za nekoliko godina odjednom i za koji je teško običnom čovjeku odlučiti se da li potražiti savjet udruženja, zaštitu advokata ili još jednom sve ostaviti po strani” – savjeti su iz Udruženja za zaštitu potrošača “DON”, koji sa partnerima realizuju Projekat “Građani u borbi za smanjenje zloupotrebe javnih funkcija.”, uz podršku Centara civilnih inicijativa (CCI) i Američke agencije za razvoj (USAID) kroz program “Podrške građanima u borbi protiv korupcije”.

Kao problem, “DON” ističe da Godišnji izvještaji o radu javnih komunalnih preduzeća u većini slučajeva nisu dostupni javnosti, ne nalaze se na sajtu preduzeća, javnosti, a vjerovatno ni odbornicima u skupštinama nije poznat broj korisnika usluga niti koliko iznose stvarni dugovi građana. Takođe, i da se o radu komunalnih preduzeća govori samo kada su aktuelna poskupljenja, kada se lobiraju odbornici, koji ne shvataju da svojim podizanjem ruke za nešto što ne razumiju doprinose još većem siromaštvu velikog broja građana.

“Pojedine lokalne zajednice i dalje rizikuju u pogledu odgovornosti prema građanima-potrošačima, jer ne žele da formiraju Savjetodavna tijela i Komisije za rješavanje prigovora potrošača, što stvara opravdanu sumnju da izabrani predstavnici ne obavljaju svoje funkcije u skladu sa zakonima, te da ne čudi da se veliki broj Odluka o radu javnih komunalnih preduzeća nalazi na ocjeni Ustavnog suda” – kaže za portal Antikorupcija.info izvršni direktor “DON” Murisa Marić, uputivši javni poziv građanima – potrošačima ukoliko imaju problema vezanih za korištenje usluga javnih komunalnih preduzeća da im se jave i pokušaju zajedno riješiti.

 

Građani u akciji