Podsjetimo, umjesto bezuslovnog povlačenja apsurdne i nepravedne tužbe Grada i njegovih komunalnih preduzeća protiv udruženja građana “Jer nas se tiče” i rada na iznalaženju nove, zamjenske, lokacije, u cilju što skorijeg gašenja deponije na Uborku, Gradsko vijeće je ovlastilo gradonačelnika Marija Kordića da pregovara sa Udruženjem i povlačenje tužbe (sa odštetnim zahtjevom od skoro 700.000 KM) uslovi njihovom podrškom tzv. planu prilagodbe, koji podrazumijeva rješenje problema deponije na Uborku “za 5 ili više godina”. Pri čemu je Gradonačelnik na samoj sjednici izjavio da je moguće da se taj problem zapravo neće nikad riješiti.

“Čim smo čuli što namjeravaju i šta nam nude, odlučno smo rekli da nema potrebe da išta i započinju. Nikakvo uslovljavanje ne dolazi u obzir. Na kraju će njihova tužba ostati i mi ćemo već sutra imati prvo ročište”, izjavio je predsjednik Udruženja “Jer nas se tiče” Omer Hujdur, dodavši:

”S ovakvim stavom kakav ima gradonačelnik Kordić po ovom pitanju mi smo sigurni da nikakvog dogovora neće biti.”

Na sporni Plan prilagodbe niko nije imao pravo žalbe, pa su u ovom udruženju odlučili podnijeti tužbu protiv federalnog Ministarstva okoliša. Počinju sa Kantonalnim sudom u Sarajevu, ali, svjesni stanja u ovdašnjem pravosuđu i uticaju politike na njega, već sada izjavljuju da su spremni ići sve do Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

“U Studiji uticaja na okoliš navedeno je da je deponija Uborak zagađena i da se tu ne preporučuje nikakvo građenje ili rad. Također, kompletno lokalno stanovništvo bez izuzetka reklo je da ne želi deponiju na ovom mjestu. Nažalost, mi smo došli u situaciju da u BiH praktično više nemamo drugu stranu za dijalog”, naglasio je Hujdur.

Večerašnjim okupljanjem i mirnim protestom na Uborku, aktivisti udruženja “Jer nas se tiče” i građani koji podržavaju njihovu borbu za zatvaranje deponije koja radi bez neophodnih dozvola i predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje građana okolnih nasilja, ali i mnogo šire, jasno su odgovorili lokalnim vlastima šta misle o njihovoj ucjenjivačkoj politici i prijetnjama, koje pokazuju da, zapravo, u politici “nove” vlasti, suštinski, nama ništa novo. Kako u odnosu prema rješavanju problema deponije, tako i u odnosu prema svojim (su)građanima.

”Oni, da su imali ozbiljne namjere, to (tužbu) bi sigurno povukli danas, tražili bi novu lokaciju, a godinu dana od izbora i dalje nemamo ništa. Dok god ne nađu drugu lokaciju, oni ne žele rješavati to pitanje, ovo je sve bacanje magle u oči”, zaključio je Hujdur, nakon jučerašnje sjednice.