Građanski aktivizam

Jer nas se tiče: Problem neće nestati, ako se sakrije od javnosti

„To što šutimo ne znači da smo odustali. Svakim danom šutnje crpimo još veću snagu za nastavak borbe.“, navodi se u današnjem saopštenju za javnost udruženja građana „Jer nas se tiče“, koje objavljujemo u cjelosti.

Posljednjih par mjeseci, predstavnici gradskih vlasti, umjesto da rješavaju problem deponije Uborak, u javnost plasiraju priču o tome kako je udruženje „Jer nas se tiče“ svojom tužbom na Plan prilagođavanja blokiralo sve procese sanacije postojeće deponije. Uz to uvijek nanovo ističući da će Grad Mostar za petnaest dana biti zatrpan smećem, što se naravno nije desilo. Ovo je bio povod da se predstavnici Udruženja obrate javnosti.

„Na ovakvu vrstu pritisaka kao ni na druge pokušaje da nas se natjera da povučemo tužbu kojom je Udruženje stopiralo Plan prilagođavanja nismo pristali i ovom prilikom ponavljamo da tužbu možemo povući samo ako se postojeća lokacija zatvori a deponija izmjesti na novu lokaciju, odnosno udovolji našim ranijim zahtjevima.“- istakao je Fuad Hujdur, predstavnik Udruženja.

U isto vrijeme, dok se vrše pritisci da Udruženje povuče tužbu, postavljena je zabrana snimanja deponije, kao da se radi o objektu od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu. A to od kolikog je značaja ova deponija za grad, kanton i federaciju govori činjenica da se na rješenju problema ništa ne radi. Pred lokalne izbore gotove sve političke stranke su obećale kako će se zalagati za zatvaranje deponije. Kada su došli na vlast, data obećanja su postepeno pala u zaborav. Danas više nema priče o rješenju problema Uborak i pronalaženju nove lokacije. Danas se prave i usvajaju planovi za proširenje postojeće lokacije uz odobrenja federalne ministrice Đapo koja je dozvolila rad deponije bez okolinske dozvole.

„Pitamo, zašto zabrana snimanja deponije? Što se to radi iza njenih zidova? Proširuje li se deponija i izvode li se pripremni radovi za novu kazetu kako je planirano po utuženom Planu prilagođavanja tako da kad stigne presuda suda na našu tužbu već imaju pripremljen teren za odlaganje? Toliko su sigurni da će presuda glasiti u njihovu korist. Samo su zaboravili na moć naroda. To što šutimo ne znači da smo odustali. Svakim danom šutnje crpimo još veću snagu za nastavak borbe. Za bolji i zdraviji život naše djece.“- poručili su iz Udruženja

Ovom prilikom ponovljeni su raniji zahtjevi, te je zatraženo od Gradonačelnika i radne grupe za Uborak, koju je formiralo gradsko vijeće na početku mandata, da se uozbilje i poduzmu odlučne korake za trajno rješenje problema odlaganja otpada u Gradu Mostaru.

Ranije usaglašeni zahtjevi za rješavanje problema deponije Uborak na kojima Udruženje insistira su:

  1. Zatvoriti i sanirati deponiju Uborak u što kraćem roku
  2. Iznaći novu lokaciju za deponiju i upisati je u prostorni plan
  3. Obrisati postojeću deponiju iz prostornog plana Grada Mostara i kantona

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije