Građanski aktivizam Izdvojeno

Još jedno razočarenje iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma – suprotno zahtjevima građana, zagađivaču životne sredine, narušivaču zdravlja stanovništva i kršitelju zakona, izdaju novu okolinsku dozvolu?

Samo dva dana nakon protestnog blokiranja fabrike kreča, od strane građana, u kreševskom naselju Bjelovići, na web stranici Ministarstva okoliša i turizma objavljen je prijedlog rješenja o okolinskoj dozvoli za tu fabriku, za koju mještani okupljeni oko Kreševskog građanskog pokreta tvrde da im ugrožava zdravlje, zagađuje prirodu i prutuzakonito radi i zahtjevaju njeno zatvaranje do ispunjenja svih uslova za normalan rad, bez štete po ljude i prirodu.

Ili su izbori još previše daleko ili se radi o izbornoj bazi na koju stranka iz koje dolazi ministrica Đapo ne računa, pa je nestalo i lažne pristojnosti i zaklinjanja u interese građana i pozivanja da je “sve po zakonu”, na šta smo od naših vlasti navikli u trenucima kad, nasuprot jasnom protivljenju građana, podilaze interesima Kapitala sa “dobrim vezama u politici”, što je eufemizama za sistemsku korupciju.

Umjesto toga, imamo “zabijanje prsta u oko”. Kreševsko, u ovom slučaju.

Samo dva dana nakon protestnog blokiranja fabrike kreča, od strane građana, u kreševskom naselju Bjelovići, na web stranici Ministarstva okoliša i turizma objavljen je “prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli operatera  “BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme” d.o.o. Sarajevo za Tvornicu kreča, nominalnog proizvodnog kapaciteta 300 t/dan, lokacija Bjelovići , općina Kreševo”, s napomenom da se “primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli”, koja se izdaje na 5 godina, “mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave”.

Facebook stranica Federalnog ministarstva okoliša i turizma sa spornim nacrtom rješenja o okolinskoj dozvoli

Dakle, radi se o svojevrsnoj javnoj raspravi, nakon već provedene javne rasprave (25.02.2022.), na kojoj su svoje mišljenje rekli jedini direktno zainteresovani u ovoj priči – mještani koji žive u neposrednoj blizini te fabrike, s jedne, i njeni vlasnici, s druge strane. Pa je pitanje šta je pravi smisao ovoga, ako nije formalno zadovoljavanje procedure i stvaranje alibija za donošenje odluke u suprotnosti sa interesom građana, odnosno zajednice na čijem području se fabrika nalazi.

Jer, podsjetimo, na krajem februara održanoj javnoj raspravi mještani Bjelovića su istakli da su protiv rada fabrike kreča u ovim uslovima, te, da je nedopustivo da se za nju izda okolinska dozvola, kada je od početka procedure kršen zakon. Tada su građani istakli i da je potrebno uraditi Studiju procjene utjecaja na okoliš zbog zagađenja i štetnog djelovanja po životnu sredinu i lokalno stanovništvo.

Tokom te javne rasprave a i naknadno, u pisanim komentarima, građani su Ministarstvo upozorili na niz nepravilnosti koji se vezuju za ovu fabriku, počev od uslovno bezazlene da firma BFS d.o.o. nije ispoštovala zakonski okvir od 90 dana za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za rad Fabrike, do krajnje ozbiljne da ta fabrika u proizvodnji koristi krečnjak iz kamenoloma u vlasništvu iste firme, za koga nema potrebne dozvole i koga je inspekcija zatvorila i 31.1.2019. donijela rješenje o zabrani obavljanja rudarskih radova. No, bez obzira na ovu zabranu, i zabranu vodnog inspektora, radovi se i dalje odvijaju neometano i to, najčešće u noćnim satima te osim prašine, zagađenja vodotoka, nepostojanja odobrenja za rad, novi problem predstavlja i buka. I tu nije kraj, čak je Federalni vodni inspektor u septembru 2021 godine donio rješenje kojim se zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina krečnjaka i dolomita, a iz tih objekata se vrši ispuštanje tehnološko otpadne vode i koriste se bez vodne dozvole sa lokacije „Rastovice i Krčevine“.

I fabrika i dalje, čitavo vrijeme radi. I radila je i nakon što joj je istekla prethodna okolinska dozvola, izdata 20.02.2017.

I umjesto da oni koji su odgovorni za rad fabrike kreča i kamenoloma – kako njihovi rukovodioci i vlasnik, tako i dijelovi iz sistema koji su to dozvolili – budu procesuirani a fabrika zatvorena, do ispunjavanja svih uslova za njen rad (što je zapravo jedini zahtjev mještana), politika nastavlja da urušava pravnu državu, pogodujući prekršiocima zakona, koji zagađuju prirodu i narušavaju zdravlje ljudi.

Aktivisti Kreševskog građanskog pokreta blokiraju put prema spornoj fabrici kreča, 18.04.2022.

Aktivisti Kreševskog građanskog pokreta, koji predvodi borbu ovdašnjih stanovnika za zdravu životnu okolinu i pravnu državu, u kojoj će biti nemoguće da višestruki prekršioci zakona i zagađivači koji uništavaju život ljudi na ovim prostorima, neometano, s prećutnom dozvolom institucija, nastavljaju raditi, šokirani su postupkom Federalnog ministarstva okoliša i turizma, jer smatraju da je ovim odluka već donesena.

“Sramotno je ovo što se dešava. Zakon se ne poštuje, uvjete nisu ispunili… Nedopustivo je da se odobri okolinska dozvola za Tvornicu vapna zbog koje je zdravlje naše djece ugroženo. Treba da se odbaci okolinska dozvola dok se uvjeti ne ispune i tvornica kao pogonsko gorivo ne počne koristiti plin. Uložićemo primjedbe na ovaj nacrt i nadamo se da u konačnici ovakva okolinska dozvola neće biti izdata. Ukoliko ne bude tako, izaći ćemo na proteste pred zgradu Ministarstva i spavati tamo ako treba, ali nećemo dopustiti rad Tvornice vapna koja krši zakone i ugrožava naše živote”, istakao je za portal Antikorupcija.info Davor Nujić, predstavnik Kreševskog građanskog pokreta.

Nada zadnja umire, kažu. Pa hajde da vidimo šta će biti za 15 dana. Koje KGP valjda nema namjeru provesti “sjedeći skrštenih ruku”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije