Građanski aktivizam

Još uvijek se čeka na ispunjenje ministrovih obećanja i na efekte rada Komisije za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju u RS

Saopštenje za javnost neformalne grupe studenata "Akreditovane visokoškolske ustanove - priznate diplome".

Neformalna grupa studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” je na današnjem promotivnom štandu u Doboju studente u ovom gradu i ostale zainteresovane građane upoznala sa dosadašnjim rezultatima kampanje za uređeno visoko obrazovanje, koje je osnov za prosperitetno društvo i samo kao takvo donosi znanje studentima.

Putem Info letaka i drugog promotivnog materijala građani su upoznati  da je u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH iz RS upisano ukupno deset visokoškolskih ustanova, dok su u 2022. godinu dvije ušle sa dopunskim rješenjima, jer na vrijeme nije okončan postupak njihove reakreditacije, ali se i one smatraju akreditovane. Bez valjane akreditacije je pet visokoškolskih ustanova, koji se sa određenim statusima vode u registru Agencije za visoko obrazovanje RS” – informacije su iz Grupe.

U državni registar upisani su Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Visoka medicinska škola Prijedor, Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, Univerzitet Sinergija Bijeljina, Nezavisni univerzitet Banja Luka i Visoka škola Banja Luka College. U Državnom registru su i smatraju se akreditovanim i Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka i Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka. Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac je kod ove Agencije u statusu “ustanova u postupku reakreditacije-pismo očekivanja”

Akreditaciju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH nema čak pet visokoškolskih ustanova iz RS, koji su upisane u entitetski registar. To su Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka, Visoka medicinska škola zdravstva Doboj i Slobomir P Univerzitet. Nije upisana ni Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Banja Luka, koja je u ovoj godini i prestala sa radom.

“Prema obećanjima ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS Srđana Rajčevića, prošla godina najavljena je kao godina sređivanja stanja u visokom obrazovanju, a ta obećanja ministar Rajčević dao je i početkom ove godine, samo u drugom obliku.” Navode iz neformalne grupe studenata.

Ministar se obavezao da će “2021. biti godina konačnog obračuna i stavljanja tačke na sve negativne pojave u visokom obrazovanju”, ali se to ipak nije ostvarilo, te ni nakon prvih mjeseci ove godine ne izgleda da bi se moglo raditi o ozbiljnim namjerama i konkretnim potezima vlasti u sređivanju stanja kada je visoko obrazovanje u RS u pitanju.

Nedovoljno su vidljivi i efekti, prije više od godinu dana formirane, Komisije za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju u RS, a formiranju te komisije osim ministra Rajčevića prisustvovali su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Republičke uprave za inspekcijske poslove i Agencije za visoko obrazovanje RS.

„Prošlo je više od godinu dana kada je najavljeno da je to početak kraja priče o lažnim diplomama i svega što se u oblasti visokog obrazovanja u RS pojavljuje u negativnom kontekstu. Ta priča je i dalje prisutna, ako ne i u većem obliku. Nije bilo konkretnih poteza kada je u pitanju podnošenje prijava protiv odgovornih u “problematičnim” visokoškolskim ustanovama, pa i zabrane rada. Jer, podsjećamo da je jedna od izjava ministra Rajčevića bila i da je spreman da na osnovu tih nalaza potpiše rješenje čak i o obustavi rada i oduzimanju licence visokoškolskoj ustanovi koja ne ispunjava zakonom propisane uslove” – naglašavaju iz Grupe, konstatujući da u proteklom periodu, kao ni ranije, nije bilo takvih konkrtetnih poteza nadležnih za visoko obrazovanje u RS

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije