Građanski aktivizam

Kakanjski aktivisti još čekaju saniranje štete na području Mehorića – Kvalitet vode za piće, zbog rudnika, pod sumnjom

Zamućena rijeka Trstionica u Mehoriću (Foto: NGG)
Posredstvom Općinskog vijeća Kakanj tražili su da se ispita kvalitet vode, jer su uočili da je voda u koritu rječica i potoka u Mehoriću prečesto mutna i kada je bilo sušno vrijeme i sumnjaju da su to posljedice aktivnosti u rudniku, te da je upitan i kvalitet vode koju piju Kakanjci.

Istraživačko-razvojna kompanija „Eastern Mining”, prema tvrdnjama aktivista okupljenih u neformalnu grupu građana „Park prirode Trstionica i Boriva“, nije u potpunosti ispunila obaveze date od strane Paula Cronina – Izvršnog direktora kompanije „Adriatic Metals“ iz Velike Britanije, u čijem vlasništvu je vareško preduzeće – na Javnoj tribini održanoj u Kaknju 28. jula. On je Kakanjcima obećao da će se sanirati šteta nastala u Mehoriću do granice sa općinom Vareš, koju su napravili izvođači radova na izradi saobraćajnice i za tu namjenu montiranog postrojenja betonare.

„Eastern Mining” je već petu godinu prisutan  na području Vareša u pripremama za eksploataciju plemenitih metala, prvenstveno zlata, ali i drugih rudnih bogastava. Organizovani aktivisti neformalne grupe građana su se žestoko usprotivili uništavanju prirode na ovom zaštićenom podruju kakanjske općine. To je rezultiralo da lokalne vlasti u Kaknju, nakon dužeg i nevještog prikrivanja da su upoznati sa dešavanjima u njihovoj općini u Mehoriću i aktivnostima vareških investitora, pokrenu i angažuju svoje, kao i građevinske, šumarske i inspekcije za zaštitu okolišta ZDK, te, MUP.

“Još čekamo na potpunu sanaciju područja gdje je bila locirana betonara i prateći objekti i mehanizacija, jer su  ostale hiljade tona materijala na obalama Trstionice, Borive i Vrućeg potoka, kao i na platou Mehorića. Podnijeli smo i prijave zbog uništavanja okoliša, a sada smo fokusirani na sumnje u kvalitet vode koju Kaknjci piju, zbog aktivnosti u vareškom rudniku “Rupice”, u čijoj neposrednoj blizi je i izvorište Bukovice kojim se naša općina snadbijeva pitkom vodom” – kaže za naš portal jedan od predvodnika kaknjskih aktivista Hajrija Čobo.

Kaže da se još uvijek trude da njihova borba i aktivizam dopre do svijesti svih Kakanjaca da će rudna eksploatacija u susjednoj općini Vareš imati negativan uticaj ne samo na području Mehorića, riječice Borivu i Trstionicu, već i na Vrući potok i Bukovicu, odakle se vodom snabdijeva i grad Kakanj.

Aktivisti se pribojavaju da će i nastupajuće kišno vrijeme u jačim padavinama “razvaliti” Trstionicu i donijeti silom vode sav otpad koji je nataložen gradnjom betonare i puta kroz kakanjsku opštinu u Mehoriću do rudnika u Varešu. Tvrde da su već sada korita Borive i Trstionice puna korijenja i jalovine, kojom je, u navodnom saniranju terena bagerima, zatrpana i znatno sužena.

Posredstvom Općinskog vijeća Kakanj tražili su da se ispita kvalitet vode, jer su uočili da je voda u koritu rječica i potoka u Mehoriću prečesto mutna i kada je bilo sušno vrijeme i sumnjaju da su to posljedice aktivnosti u rudniku, te da je upitan i kvalitet vode koju piju Kakanjci.

“Dobili smo odgovor iz Komunalnog preduzeća “Vodokom”, za čije potrebe je specijalizovana ustanova za ispitivanje kvaliteta vode “Sistem Qualita,S” d.o.o Pale – Sarajevo vršila uzorkovanje vode na vodozahvatu Bukovica u neposrednoj blizini postrojenja za preradu vode za vodosnadijevanje građana Kaknja. Poslednja analiza rađena je za septembar. Izvještaj na uzorkovanje vode na teške metale, koje je finansirao „Eastern Mining” takođe je dostavljen “Vodokomu”, koji su tražili da se analiza vrši uzorkovanjem vode na ušću Borovičkog potoka na ušću u Bukovicu, jer je to nareprezentativniji pokazatelj moguće kontaminacije” – kaže Čobo.

Ono što ih je posebno zabrinulo je, kako kaže, što im, prema obavještenju kakanjskog JP “Vodokom”,  od strane „Eastern Mininga” od 31. maja ove godine nisu dostavljani izvještaji mjerenja proticaja vode na mjernom mjestu “Borovički potok – Donja Borovica”.

“Zaključkom Općinskog vijeća Kakanj od privrednog društva „Eastern Mining” Vareš je zatraženo da  operatoru javnog vodosnabdijevanja na području općine Kakanj JP “Vodokom” dostavi rezultate dodatnih hidrogeoloških istraživanja (bojenja vode) u bušotinama koja su rađena u proteklom periodu, što su iz navedenog društva i učinili” – obavještenje je iz “Vodokoma”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije