Građanski aktivizam

Kako odgovor ne mogu dobiti od ovdašnje vlasti i institucija, aktivisti NGG „NEpodobni NEzaposleni“ se spremaju da pitanje „Gdje je nestao novac za jednokratnu pomoć nezaposlenim osobama u ZDK?“ postave – umjetnoj inteligenciji

Nakon donošenja odluke Vlade FBiH od 08.12.2022. godine nezaposlene osobe, koje su ostvarile pravo na jednokratnu naknadu i ispunile propisane kriterije, su se uredno prijavile na šalterima JU Službe za zapošljavanje u Zenici  gdje su ih službenici upisali - „u teku“.

Već mjesecima se aktivisti neformalne grupe iz Zenice bore sa birokratskim aparatom u lancu odgovornosti po pitanju nezaposlenih osoba, njihovih prava, a sada su im na put stali i IT birokrati, bolje rečeno „bolest našeg društva“ – evidencije.

Neformalna grupa građana, nezaposlenih osoba iz Zeničko-dobojskog kantona, ukazuje na problem uskraćivanja prava na dobijanje jednokratne naknade u iznosu od 100 KM koju su trebali dobiti do kraja 2022. godine od strane JU Službe za zapošljvanje ZDK, a po odluci Vlade Federacije BiH od 08.12.2022. Prema nepotvrđenim podacima oko 2300 nezaposlenih osoba u ZDK nije dobilo jednokratnu pomoć u iznosu od 100 KM, iako su u propisanom roku dostavili žiro račun za isplatu te su evidentirani na spisak Službe za zapošljavanje ZDK.

Nakon donošenja odluke Vlade FBiH od 08.12.2022. godine nezaposlene osobe, koje su ostvarile pravo na jednokratnu naknadu i ispunile propisane kriterije, su se uredno prijavile na šalterima JU Službe za zapošljavanje u Zenici  gdje su ih službenici upisali – „u teku“. Da u teku, svesku, bilježnicu. Jer je to, valjda, najefikasniji i najsigurniji način evidencije ljudi koji su i po 20 i više godina dolazili redovno i prijavljivali se na Biro? Mada neki tvrde da je to zapravo prirodna posljedica ovdašnje raširene prakse zapošljavanja podobnih a ne sposobnih.

Uglavnom, umjesto da službenici, u skladu sa vremenom i potrebama i svojih klijenata i institucija podatke unose direktno u računare, oni su ih unosili u teku, da bi Služba (prema nepotvrđenim informacijama!) posebno angažovala 4 osobe koje iz „teke“ podatke unosile u računare, tj. u bazu podataka.

Kada su se postojeći podaci kompletirali, evidencija je upućena „u proceduru“, prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, čiji službenici su, u skladu sa dostavljenim im podacima, na račun JU Služba za zapošljavanje ZDK uplatili je oko 3,3 miliona KM za evidentiranih 33.314 nezaposlenih (po podacima iz „teke“) koji su ostvarili pravo na jednokratnu pomoć od 100 KM.

No, tada počinju problemi za oko 2.300 nezaposlenih osoba, čije je višekratno obilaženje bankomata rezultiralo višekratnim (neugodnim) iznenađenjem – od očekivanih 100 KM, naime, za njih nije bilo ništa.

Razne priče su kolale Zenicom, dobivali su neki koji nisu nezaposleni, neki su dva puta dobivali novac, ali – to su samo neprovjerene priče? Provjerenu informaciju, nakon nekoliko protesta nezaposlenih i medijskih objava o ovom problemu, obznanio je direktor Službe za zapošljavanje.

„Nakon što je Služba za zapošljavanje ZDK uočila tehnički problem kako određene osobe nisu na spisku koji je dostavljen Vladi F BiH za uplatu novčane pomoći, obavljene su pojedinačne provjere za one osobe koje su dostavile transakcijske račune a nisu im isplaćene jednokratne novčane naknade, da li su iste bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022. godine. Na osnovu tih provjera upućen je Zahtjev za dodatnu uplatu novčanih sredstava prema Vladi Federacije BiH uz dodatni spisak navedenih osoba koje su bile na evidenciji nezaposlenih na dan 31.08.2022. godine na daljnje postupanje. O rješavanju po zahtjevu Službe prema Vladi FBiH bit će te pravovremeno informirani.“, naveo je direktor.

Ali ono što nije naveo, odgovor je na pitanje: Da li je greška nastala pri unosu podataka u teku ili iz teke u računar. Ako je ovo drugo, to bi bio neoborivi argument da se nastavi sa dosadašnjom praksom – unosa u teku. Ili možda da se vratimo još dalje u istoriju, pa da podatke otiskujemo na glinenim pločicama ili klešemo u kamenu?

Uglavnom, neumorni aktivisti neformalne grupe građana „NEpodobni NEzaposleni“ su ovih mjeseci pokušali raspetljati taj „čvor“. Odnosno, ustanoviti tačne podatke, pronaći odgovorne za grešku i inicirati promjene koje će onemogućiti njeno ponavljanje u budućnosti.

„Mi smo u proteklom periodu  održali niz  sastanaka: sa direktorom JU Služba za zapošljavanje ZDK, predstavnicima kantonalnog Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica ZDK i  Federalnog zavoda za zapošljavanje, kako bi dobili povratnu informaciju kako je moguće da toliki broj nezaposlenih osoba ne ostvari svoje pravo i ko je odgovoran za ovakav propust. Odgovori su uglavnom bili: „Mi nismo nadležni“, „Evidencije smo mi samo preuzimali, nismo ih provjeravali“, „Softveri nisu usaglašeni“, „Puno je evidencija“, itd. Ali većina sagovornika je bilo mišljenja (gle čuda) – da je propust nastao u početku, kod evidencije od strane službenika JU Služba za zapošljavanje ZDK“, navode aktivisti.

Prema informacijama  koje smo dobili sa sastanka u Federalnom Zavodu za zapošljavanje  kod njih je odnedavno uspostavljen JIS (jedinstveni informacioni sistem), u kome se trebaju nalaziti podaci svih Službi, za potrebe izrade analize koju oni rade. Taj sistem radi tako da se povlače  podaci iz Službi i Zavoda – evidencije bez ikakve provjere i kao takvi se obrađuju. Pomenuti problem, koliko su oni pratili, pojavio se samo u ZDK i nigdje više. Na naša pitanja ko sve koristi postojeće evidencije nezaposlenih osoba nismo dobili odgovor“, navode aktivisti iz Zenice.

Uredbom Vlade Federacije BiH, za pomoć stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, koja je donesena 07.07.2022. godine, je uređena pomoć stanovništvu (penzionerima, boračkoj populaciji, civilnim žrtvama rata, idr.) putem novčanih isplata, definisani su ciljevi, procedure, a u Članu 20. navodi se između kojih institucija treba da postoji saradnja i razmjena podataka: Federalno ministarstvo za pitanje boraca, Federalno ministarstvo rada, Federalna direkcija za robne rezerve, centri za socijalni rad, općinske službe za socijalna pitanja, Crveni križ.

„Kako smo saznali iz dosadašnjih razgovora i dokumentacije, ta „saradnja“ je izostala. Svako ima svoju evidenciju koju niko drugi ne vidi, skidali su sa spiskova nezaposlene osobe, a da niko nije znao zašto, po kom osnovu, i ako su već oduzeli nekom pravo trebali su obavijestiti Službu ili osobu o tome. To je sve rađeno neprofesionalno, neodgovorno i rezultat je vidljiv“, ističu aktivisti.

Juče, 16.5.2023. aktivisti su zakazali okrugli stol u Zenici, na koje su uredno i na vrijeme pozvali sve u lancu odgovornosti po pitanju provođenja Uredbe i Odluke Vlade FBiH, na kojem se trebalo argumentirano razgovarati o problemu u ZDK – ko je odgovoran i kako predstavnici institucija vide rješenje problema. Ali – niko se nije odazvao pozivu. Čak nisu ni poslali bilo kakav odgovor, osim iz ureda Federalnog ministarstva rada, koji su poslali mailom informaciju da je ministar Delić zauzet do kraja maja, pa čak i vikendima. To sve govori o njihovoj brizi za ovaj problem.

„Mi ne odustajemo od naših opravdanih ciljeva, a to su: obeštetiti nezaposlene osobe ZDK koji nisu dobili jednokratnu pomoć u iznosu od 100 KM i pozvati na odgovornost sve one u lancu zbog kojih je nastao ovaj problem. Kako bi dokazali gdje je nastao problem i ko je odgovoran u ovom birokratskom labirintu, spremni smo pitati i „vještačku inteligenciju“, ironično komentarišu neprihvatljivi birokratsko-politički javašluk, aktivisti NGG „NEpodobni NEzaposleni“.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije