Građanski aktivizam

Koalicija “Pod lupom” najavila stotine posmatrača na izborima

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ započela je posmatračku misiju za Opće izbore 2022. godine, u kojoj učestvuje stotinu dugoročnih nestranačkih posmatrača iz više od 85 organizacija civilnog društva, dok će na izborni dan biti angažovano preko dvije hiljade posmatrača.

Hasan Kamenjaković koordinator za odnose s javnošću i medijima kazao je kako Koalicija „Pod lupom“ već niz godina provodi projekte s ciljem građanskog i nestranačkog posmatranja izbora, a prethodne tri godine su sprovodili projekat sistemske transparetnosti u izbornom procesu.

“U misiju građanskog nestranačkog posmatranja uključeno je više od 85 organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca iz cijele BiH“, kazao je Kamenjaković.

U naredna tri mjeseca dugoročni posmatrači će raditi na posmatranju rada lokalnih izbornih komisija i poštivanja rokova propisanih izbornim kalendarom, evidentiranju i prijavi izbornih nepravilnosti i prevara, posmatranju izborne kampanje te obuci posmatrača, o čemu će javnost izvještavati na sedmičnom nivou.

Direktor Koalicije „Pod lupom“ Dario Jovanović kazao je da je vrlo važno da se građani informišu o najčešćim nepravilnostima prije izbornog dana i na isti, jer birači koji glasaju na svojim biračkim mjestima imaju instrument “veće borbe” za poštivanje izbora.

“A to je da naši posmatrači mogu unijeti samo primjedbu u zapisinik o radu biračkih odbora, a mi poslije reagovati prema institucijama, dok građani mogu podnositi formalne prigovore čijem se rješavanju mora pristupiti u tačno utvrđenim rokovima“, kazao je on.

Kako je rekao, najveće prepreke posmatračima transparentnosti izbornog procesa su izborne nepravilnosti na terenu – od pritisaka na birače, kupovine glasova, zloupotrebe javnih resura i funkcionerskih kampanja, koje je teže dokazati, a predstavljaju opasnost za birače – do pritisaka na same posmatrače.

“Do sada su poznate samo nezvanične informacije i nezvanični dokument, koji se tiče nametanja izbornog zakona”, rekao je Jovanović dodajući da ga, kao takvog, ne žele komentarisati, podsjećajući da Venecijanska komisija ne preporučuje izmjene izbornih pravila u toku izborne godine, a pogotovo u toku izbornog perioda, odnosno nakon raspisivanja izbora.

On je rekao da će se sve pripreme za izbore, kao i implementacija istih, odvijati u skladu s važećim pravilima, koji važili i na izborni dan.

Izbori predstavljaju osnovni i najbitniji oblik građanskog učestvovanja u demokratizaciji jedne zemlje, kazala je Ferida Ilić dugoročna posmatračica Koalicije „Pod lupom“, dodajući da je svaka posmatračka misija veoma bitan element zaštite mehanizma u izbornom procesu.

“Do sada je usvojeno 16 preporuka Koalicije, a neke od njih su za rad s lokalnim komisijama, javno objavljivanje imena članova biračkih odbora, providna glasačka kutija i, također, sankcionisanje slučajeva zabranjene kampanje“, kazala je Ilić.

On je dodala da na svakim izborima bude angažovano više od 140 hiljada stranačkih aktivista, što kao posmatrača, što u biračkim odborima, dodajući da je zbog toga bitno prisustvo nestranačkih posmatrača, jer to vraća povjerenje građanima u izborni proces.

“Tokom devet godina smo posmatrali 17 različitih izbora i zajedno sa 13 hiljada posmatrača Koalicije “Pod lupom“, rekla je, dodajući da je Koalicija uspjela angažovati i raditi sa više od 50 hiljada građana u BiH.

Krajnji cilj Koalicije „Pod lupom“ jeste da uspostavi javno vidljive i održive aktivnosti građanskog posmatranja u budućnosti, zbog čega je angažovala preko stotinu dugoročnih posmatrača, preko 2.200 posmatrača koji će biti na dan izbora, kazao je dugoročni posmatrač Damir Radenković, objašnjavajući da oni dolaze iz više navladinih organizacija.

„Ispred nas je period od tri mjeseca u kojem ćemo, kao Koalicija, aktivno raditi na praćenju izbornog procesa i otklanjanju izbornih nepravilnosti. Koalicija je već uvidjela nekoliko nepravilnosti i prije početka našeg rada, a odnose se najviše na kategoriju preuranjene izborne kampanje“, kazao je on, pozivajući političke subjekte na fer kampanju i poštovanje izbornog zakona.

Oni su pozvali građane da s njima učestvuju u aktivnostima i da se prijave da rade kao posmatrači ispred Koalicije “Pod lupom”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije