Građanski aktivizam

Komunalna preduzeća u sprezi sa lokalnom vlašću se izruguju Dobojlijama

Gradska toplana i sjedište Vodovoda Doboj (Foto: Lj.Đ.)
Ovih dana potrošači komunalnih usluga u Doboju dobili su nove uvećane račune. Decembarski su za isporuku toplotne energije "Gradske toplane" veći za 30 odsto, a "Vodovoda" za deset odsto.

Pod lažnim obrazloženjem da će uslijediti povećanje cijena električne energije, lokalne vlasti u Doboju su prije sedam godina dale saglasnost da tri komunalna preduzeća povećaju cijene svojih usluga, zbog čega su građani ovog grada plaćali račune KP “Progres”, “Vodovodu” i “Gradskoj toplani” uvećane za 15 odsto na dotadašnje cijene.

Ovih dana korisnici komunalnih usluga dobili su nove uvećane račune, decembarski su za isporuku toplotne energije “Gradske toplane” veći za 30 odsto, a “Vodovoda” za deset odsto, ali je, kao i odbornicima koji su 11.11.2022. na sjednici Skupštine grada dali novu saglasnost za povećanje cijena, nejasno koliko je isporuka vode zapravo poskupila. Zvanično, poskupljenje je deset odsto, ali je iz ovog preduzeča prema cjenovniku Nadzornog odbora donesenom 7.11.2022. godine uvedena nova kategorija troškova, pa će sva fizička i pravna lica ubuduće plaćati po fiksnoj stavci dodatnih 4,10 KM na ime naknade za održavanje mreže. Dodatne stavke osim isporuke vode i odvodnje kanalizacije potrošači u Doboju plaćaju i za vodnu naknadu i naknadu za profil, takođe uvećane za deset odsto.

“Prije nego što je gradska skupština razmatrala odluke o povećanju cena isporuke vode, kao i grijanja, prijedlog je razmatrao Savet za zaštitu potrošača, ali na Skupštini nije dato  obrazloženje svih odluka kao ni odluka  Saveta  za zaštitu potrošača, jer smo mi glasali protiv povećanja cijena. Zalažemo se i obaveza i odgovornost pružalaca usluga od ekonomskog interesa je izdavanje računa za  pruženu uslugu, a ne i za  druge troškove, kao što su mrežne, distributivne i slično. U ovom slučaju posebno je sporan dodatni namet koji do sada nije postojao, a to je od “Vodovoda” nametnuta stavka “naknada za održavanje mreže”, a imamo informacije da je slična situacija i u još nekim lokalnim zajednicama RS” – kaže predsjednica Udruženja za zaštitu potrošača ToPeeR Doboj Snežana Šešlija.

Šešlija je svjedočila i na Osnovnom sudu u Doboju kada je grupa prevarenih građana tužila komunalna preduzeća, jer „Elektrodoboj“ nije uopšte 2015. godine, kada su u Doboju povećane cijene komunalija, tada, a ni kasnije korigovao cijene isporuke električne energije naviše.

Međutim, Osnovni sud u Doboju je dao za pravo vlastima i komunalcima i presudio u njihovu korist, Okružni sud Doboj je presudu potvrdio i predmet je trenutno na reviziji kod Vrhovnog suda RS.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije