Građanski aktivizam

“Korupcija je obrnuto proporcionalna kvalitetu života građana BiH”, poruka je sa ulica Sarajeva

Ovo je bila prva u nizu uličnih akcija koje će biti organizovane u brojnim bosanskohercegovačkim gradovima u narednim mjesecima.

Centri civilnih organizacija su u okviru USAID-ovog projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ danas, u Sarajevu, promovisali javni poziv za prijavu građanskih inicijativa koje  se bore protiv koruptivnih djelovanja u svojim lokalnim zajednicama. Javni poziv je namijenjen za sve one koji se suočavaju sa korupcijom u svojoj lokalnoj zajednici, a ne mogu ostvariti pravo koje im pripada kao građanima te trpe posljedice loših odluka donesenih usljed zloupotrebe položaja ovlaštenih lica ili nezakonitog postupanja vlasti.

Ovo je bila prva u nizu uličnih akcija koje će biti organizovane u brojnim bosanskohercegovačkim gradovima u narednim mjesecima. Građani Sarajeva, koji su potvrdili da je korupcija sveprisutna u bosanskohercegovačkom društvu, su danas imali priliku da se se upišu u knjigu žalbi na korupcije u BiH gdje su iznijeli slučajeve korupcije kojima svjedoče u svojim lokalnim zajednicama.  Oni su istakli da je korupcije zastupljena u svim nivoima vlasti i svim oblastima društva, da je ima u zdravstvu, pravosuđu, obrazovanju.

Jedan od građana je u knjizi žalbe naveo: „Korupcija je obrnuto proporcionalna kvalitetu života građana BiH“. Njegova sugrađanka je istakla „Prva stvar koju treba učiniti je da se putem sudskih organa stane u kraj korupciji na svim nivoima. Odgovorni treba da snose  sankcije u skladu sa zakonom.“. A jedan od onih koji su danas ostavili svoju poruku, je naveo: „Građani se moraju boriti protiv korupcije, gdje je uoče. Pravda je dostižna“.

Građani glavnog bh. grada smatraju da je korupcija dvosmjerna ulica, te, da u rješavanju koruptivnog djelovanja u svim oblastima društva trebaju podjednako učestvovati i građani i institucije. Da se građanskim aktivizmom mogu ostvariti pobjede pokazuje činjenica da bez obzira na sve izazove u bosansko hercegovačkom društvu, veliki broj hrabrih aktivista ne odustaje od svoje borbe i zahvaljujući upornosti i istrajnosti u borbi protiv koruptivnih djelovanja u lokalnoj zajednici uspjevaju pomjeriti granice – poništiti nelegalno izdate dozvole, srušiti spratove nelegalno izgrađenih objekata i zidove, zaustaviti nelegalno uništavanje prirodnih bogatstava, promijeniti zakonsku regulativu.

Ovom uličnom akcijom su Centri civilnih inciijativa pozvali sve građanske grupe da ih ukoliko ne žele da prihvate ovo stanje kao normalno te su spremni da se angažuju u borbi protiv korupcije i pozovu na odgovornost i vladavinu prava, kontaktiraju putem Facebook stranice Centri civilnih inicijativa ili putem telefona 063 396 536.

Putem USAID-ovog projekta Podrška građanima u borbi protiv korupcije, koji od septembra 2019. godine provode Centri civilnih inicijativa, kao glavni implementaror, te Transparency International i Centar za razvoj medija i analize kao partneri na projektu, želi se podržati i unaprijediti učešće građana u borbi protiv korupcije. Centri civilnih inicijativa u okviru ovog projekta pružaju podršku neformalnim građanskim grupama koje su usmjerene na antikorupcijsko djelovanje u različitim oblastima, od problema upravljanja javnim sredstavima, javnim nabavkama, zapošljavanja u javnom sektoru, upravljanju prirodnim resursima, radu inspekcija, zdravstvu, visokom obrazovanju i pravosuđu. Cilj podrške u okviru projekta je jačanje građanskog aktivizma u Bosni i Hercegovini i edukacija građana kojima su na svakodnevnom nivou narušena osnovna prava, a sve kao posledice visokog stepena korupcije u svim oblastima društva.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije