Građanski aktivizam

KORUPCIJA U PORODILIŠTIMA: ŠEST SVJEDOČANSTAVA (VIDEO)

Po nekim procjenama, korupcija godišnje u porodilištima širom BiH “proguta” više od 2 miliona KM! Istraživanje, provedeno od strane Udruženje „Baby Steps“, u okviru projekta "Borba protiv korupcije u porodilištima", pokazalo je da je 50% ispitanih porodilja dalo novčana sredstva ili poklon u porodilištu, javno ili tajno, prije ili nakon poroda. U okviru ovog projekta, snimaju se i svjedočanstva porodilja koje su se suočila sa korupcijom u medicinskim ustanovama. Portal Antikorupcija prenosi svih šest dosad objavljenih.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije