Građanski aktivizam

Košenje kanala za JU “Vode Srpske” primarna aktivnost u protekloj godini??? Građanima ostavili da strahuju od novih poplava.

Umjesto pravovremenog reagovanja nadležnih i efikasne zaštite stanovništva i materijalnih dobara, zvaničnici viših nivoa vlasti, novoizabrani predsjednik RS Milorad Dodik i premijer Radovan Višković, po povlačenju vode u riječna korita samo su ponovili obećanja data u aprilu prošle godine o milionskim ulaganjima Vlade RS u sistem zaštite od poplava u ovom entitetu. A iz JU “Vode Srpske” su čitavu stvar odlučili da ignorišu, kao da nema nikakve veze s njima.

“Nadležni sektori za održavanje vodoprivrednih objekata u Republici Srpskoj u 2022. godini uspješno su realizovali sve planirane poslove. Svi poslovi urađeni su kvalitetno i na vrijeme, uz minimalne troškove i maksimalnu iskorišćenost resursa. Radovi redovnog održavanja vodoprivrednih objekata realizovani su sa novom mehanizacijom koju smo nabavili” – na ovaj način su iz JU „Vode Srpske“ prvog radnog dana u ovoj, sumirali prethodnu godinu.

Iz ustanove nadležne za upravljanje vodotokom u ovom entitetu su u samohvali nabrojali da je na području Sektora za održavanje vodoprivrednih objekata poplavnih područja Semberije, Posavine i Ivanjskog polja izvršeno košenje kanala i nasipa ukupne površine 7.788.786,20 m2, zatim šljunčanje krune nasipa i servisnih puteva pored kanala u dužini oko 11 kilometara, tekuće održavanje crpnih stanica i ustavne građevine u Janji, izmuljavanje Zapadnog lateralnog kanala, uklanjanje komunalnog otpada iz kanalske mreže, tekuće održavanje brane Drenova na području Prnjavora i drugi poslovi redovnog održavanja.

Takođe, navode iz JU “Vode Srpske”, na području Sektora za održavanje vodoprivrednih objekata poplavnih područja Srbačko-nožičke ravni, Lijevče polja i Dubičkog polja izvršeno je košenje odbrambenih nasipa i kanala na ukupnoj površini od 6.500.000,00 m2, šljunčanje dijela krune nasipa i servisnih puteva pored nasipa i kanala, izmuljavanje dovodnih, gravitacionih i odvodnih kanala na crpnim stanicama, sanacija manjih oštećenja i klizišta na nasipima, elektro i bravarske popravke na crpnim stanicama i popravka rampi na odbrambenim nasipima. Da je završena i izgradnja krovova na svim crpnim stanicama, završeni su radovi na desnom savskom nasipu oko ribnjaka i parapetni zid na desnom vrbaskom nasipu na području Srpca, krčenje i profilisanje melioracionih kanala na području Gradiške, kao i ukupna rekonstrukcija crpnih stanica Glavinac 1 i 2, Orahova, Matura i Bajinci.

Iz sjedišta JU u Bijeljini današnje (3.1.2023.) sumiranje prethodne, 2022. godine, završavaju inforomacijama da je na području Sektora za upravljanje vodama oblasnim riječnim slivom Trebišnjice izvršeno redovno košenje kanala u Popovom, Trebinjskom i Ljubinjskom polju i drugi poslovi redovnog održavanja na vodoprivrednim objektima u Hercegovini.

Međutim, u cijeloj informaciji “Voda Srpske” nema ni pomena o problemima, a posebno o onim koji su uzrokovali poplave, koje su sredinom decembra zahvatile zapadni dio RS i zbog kojih su se tek na isteku godine iz ove javne ustanove sjetili da bi se trebala očistiti i produbiti korita rijeka. Da je to tako, ilustruje činjenica da su raspisanim Javnim pozivom 16. decembra obuhvaćeni radovi na čak deset rijeka u ukupno 11 lokalnih zajednica u RS. Rok za dostavu ponuda bio je 28. decembar, kada je u sjedištu ove Javne ustanove po utvrđenoj proceduri zakazano i otvaranje ponuda i izbor ponuđača radova.

Prema reagovanju aktivističkih grupa građana, koje se u RS zalažu za uređenu oblast upravljanja vodotokom i redovno održavanje riječnih korita u svrhu sprječavanja poplava, ovaj Javni poziv, koji obuhavata veći broj rijeka i lokalnih zajednica, došao je sa priličnim zakašnjenjem.

“Zasigurno kasno za područje lokalnih zajednica Prijedor, Novi Grad, Kostajnica i Кozarska Dubica, jer su se poplave u njima već desile u decembru, a da su obilne padavine potrajale samo još koji dan, to bi se dogodilo i na još nekim rijekama i u opštinama i gradovima uz riječne tokove” – reakcije su iz NGG, koje provode kampanju u okviru projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”.

Umjesto pravovremenog reagovanja nadležnih i efikasne zaštite stanovništva i materijalnih dobara, zvaničnici viših nivoa vlasti, novoizabrani predsjednik RS Milorad Dodik i premijer Radovan Višković, po povlačenju vode u riječna korita samo su ponovili obećanja data u aprilu prošle godine o milionskim ulaganjima Vlade RS u sistem zaštite od poplava u ovom entitetu. A iz JU “Vode Srpske” su čitavu stvar odlučili da ignorišu, kao da nema nikakve veze s njima.

Građani u akciji