Građanski aktivizam

Lažne dijagnoze, lažni recepti i tretmani su naša svakodnevnica

Dobojska bolnica. Foto: Lj.Đ.
"Lažne dijagnoze, lažni recepti i tretmani su naša svakodnevnica, zbog čega smo odlučni da konkretnim primjerima upozorimo i skrenemo pažnju građanima na perfidni vid korupcije, a tiče se teškog kršenja prava pacijenata i zloupotrebe ličnih podataka za davanje lažnih dijagnoza, sve u svrhu izdavanja lažnih recepata za skupe lijekove kako bi ljekari koji prepisuju recepte zaradili "procenat".“, navode iz UG Stop mobing.

Nakon provedenog istraživanja zloupotrebe zdravstvenih kartona u medicinskim ustanovama u BiH, sa ispovijestima pacijenata, kroz snimljenih šest različitih video priča, aktivisti udruženja građana “Stop mobbing” u saradnji sa antikorupcijskom zdravstvenom mrežom nevladinih organizacija iz BiH “MAAC”, nastavili su sa svojim aktivnostima.

Realizujujući projekat „Borba protiv korupcije počinje od tebe” cilj im je, kažu, da podstaknu građane BiH da provjere svoje zdravstvene kartone, kako ne bi došlo do njihove zloupotrebe.

“Snimili smo i publikujemo priče iz domova zdravlja i bolnica u Trebinju, Gacku, Posušju, Širokom Brijegu, Lukavcu i Prijedoru, o zloupotrebi zdravstvenih kartona i ličnih podataka, koje su naišle na veliku pažnju građana koji su ih pogledali, a uvjerili smo se da oni nisu bili upoznati da postoje zloupotrebe, najčešće od strane ljekara” – informacije su iz “Stop mobing”.

Kažu da su njihove aktivnosti, zapravo, logični nastavak prethodnog projekta u oblasti korupcije u zdravstvu u BiH “Korupcija u zdravstvu – virus za koji ima lijek!”, koji su sa Udruženjem za razvoj društva “Kap” proveli u periodu 2020/2021. godine u sklopu ACFC programa, sa partnerskim organizacijama okupljenim u Koaliciji za praćenje i zagovaranje borbe protiv korupcije (MAAC). Odnosno, da su u okviru novog samo nastavili saradnju sa različitim akterima sa ciljem uključenja šire zajednice u zajedničko rješavanje problema korupcije u zdravstvu u BiH i neetičnog rada ljekara zbog ostvarivanja vlastite koristi.

U sklopu ovog projekta realizuju tri teme koje su povezane i komplementarne sa korupcijom u zdravstvu, te im je fokus upravo na monitoringu provedbe Zakona o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u FBiH i Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS u smislu zloupotrebe medicinskih kartona i ličnih podataka za davanje lažnih dijagnoza u svrhu izdavanja lažnih recepata.

“Lažne dijagnoze, lažni recepti i tretmani su naša svakodnevnica, zbog čega smo odlučni da konkretnim primjerima upozorimo i skrenemo pažnju građanima na perfidni vid korupcije, a tiče se teškog kršenja prava pacijenata i zloupotrebe ličnih podataka za davanje lažnih dijagnoza, sve u svrhu izdavanja lažnih recepata za skupe lijekove kako bi ljekari koji prepisuju recepte zaradili “procenat”. Ovom problematikom otvara se tema neetičnog rada ljekara u cilju vlastite koristi. Priče pacijenata o ovoj temi su potpuno neispričane, iako ovakvi slučajevi pokazuju da korupcija u zdravstvu direktno ugrožava zdravlje i živote pacijenata, sve zbog brze neetične i kriminogene zarade” – smatraju u ovom udruženju.

Potencijalne pacijente upućuju da pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju, prema članovima 33. i 34. Zakona o pravima obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH i članu 48 Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS, ima svaki pacijent, a u sklopu ovog projekta je važno istražiti koliko zdravstvene ustanove krše članove ovog zakona i animirati građane da traže uvid u svoje zdravstvene kartone

“Tražite uvid u svoje zdravstvene kartone. Ako Vam je potrebna podrška, obratite nam se jer borba protiv korupcije počinje od tebe!” – poruka je iz UG “Stop mobing”.

Podsjećamo, afera upisivanja lažnih dijagnoza u zdravstvene kartone pacijenata otkrivena je u u Kantonu Sarajevo  u novembru prošle godine, nakon što je pacijent u Dom zdravlja došao radi promjene adrese u zdravstvenom kartonu i doznao da mu je neko upisao lažnu dijagnozu.

Iako su nadležni tvrdili da je riječ samo o tom slučaju, istragom je otkriveno da je ovim nezakonitim radnjama izloženo čak 90 pacijenata i da je budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja KS oštećen za blizu pola miliona KM. Međutim, time nije zaključen kompletan spisak učesnika u aferi i deset mjesec poslije otkrivanja javnost još nije upoznata ko je sve u nju upleten.

Iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS su procurile informacije da su osam ljekara i dvije apoteke, obje sa područja KS, u krugu osumnjičenih u aferi zloupotrebe zdravstvenih kartona i izdavanja lažnih recepata. Iz Ureda smatraju da bi po tužilačkim zahtjevima koje dobijaju da provjere za određeni broj osoba i da na njih odgovore, postupak ubrzo trebao biti okončan.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije