Građanski aktivizam

Mještani više od 100 dana protestuju zbog rudnika u Bistrici, ovo je stanje na terenu (FOTO)

Mještani sela Bistrica kod Prijedora više od 100 dana protestuju zbog rudnika lignita koji se planira otvoriti na ovoj lokaciji. Iako su se mještani obraćali raznim opštinskim i republičkim adresama na razumijevanje nisu naišli.

“Dok mehanizacija neometano realizuje koncesiju koja to nije, od strane koncesionara koji to nije, mještani i nakon 100 dana od blokade, protestovanja, urgiranja i apelovanja još uvijek iščekuju adekvatno postupanje svih nadležnih organa, kako opštinskih tako i republičkih. Dok javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu predmetne koncesije i dalje traje, najbolji ponuđač još uvijek nije izabran, ugovor o koncesiji nije zaključen, mjere zaštite životne sredine nisu utvrđene, strateški dokumenti i javne politike nisu usvojeni – bespravni radovi na realizaciji ove koncesije do danas nisu obustavljeni niti sankcionisani, što postaje opasan presedan i šalje zabrinjavajuću poruku javnosti o manjku kapaciteta javne vlasti da se nosi sa samovlašću pojedinaca”, rekli su iz Centra za životnu sreidnu.

Dodaju da dok se odluke suda po, zasada tri tužbe, još uvijek čekaju, kao i odluka tužilaštva po prijavljenom krivičnom djelu, životna sredina trpi bespovratnu štetu, a prava mještana su ozbiljno ugrožena zbog propusta nadležnih inspekcijskih organa.

main image

“Stoga evidentno je da umjesto pravne sigurnosti, u ovoj ugroženoj zajednici, imamo pravnu neizvjesnost, a umjesto vladavine prava vladavinu arbitrarnosti. Centar za životnu sredinu osuđuje ovakvo zadiranje u lična i kolektivna prava građana, kao i potpuni izostanak hitne reakcije organa vlasti, te će pružiti pravnu pomoć ugroženim mještanima sve dok postupanje pravosudnih i inspekcijskih oragana ne bude srazmjerno šteti koja se čini, a sva odgovorna lica adekvatno sankcionisana. U cilju sprječavanja nastanka veće štete po ustavom i zakonom zaštićene vrijednosti, prava na zdravu životnu sredinu, zaštitu javnog zdravlja, privatne imovine i mirnog uživanja posjeda mještana, još jednom pozivamo sve nadležne organe na hitno postupanje i adekvatnu remedijaciju nastale situacije”, napominju.

Bistrica se nalazi između Prijedora i Banjaluke, u podnožju Kozare, na svega 6 kilometara od Nacionalnog parka “Kozara”.

main image

Podsjetimo da su nedavno u u selo Bistricu ušle mašine da bi se pripremio teren za otvaranje novog rudnika. Međutim, mještani su jasno rekli da ne žele rudnik u svom mjestu.

O svom protivljenju otvaranju rudnika obavijestili su sve nadležne institucije, ali konkretne reakcije od institucija još uvijek nemaju.

main image

Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu, kaže da mještani Bistrice ne vjeruju nikome i ničemu osim svojim očima.

“A ono što su vidjeli svojim očima jeste rudnik u Mednoj, rudnik pored Sanskog Mosta… ta područja su nepovratno devastirana, bivaju iseljena. Vidjeli su kako je investitor došao u Bistricu – krišom, bez najave, bez ikakvih prethodnih konsultacija sa onima koji tu žive, koji obrađuju svoju zemlju, koji žele da ostanu tu. Što kaže jedan od mještana: ‘Ako je tako došao krišom, bez najave, šta će tek krijući da nam uradi u selu.’ Pored toga, tim ljudima je godinama unazad najavljivana gradnja etno sela, od kojeg bi cijelo selo imalo koristi, što od prodaje domaćih proizvoda, što od promocije sela i održivog načina života, da bi odjednom vlasnik te zemlje, koji im je sve to obećavao, odjednom prodao zemlju investitoru koji bi eto, umjesto etno sela, umjesto pokretanja jedne eko-turističke priče, sada kopao ugalj. U selu koje se zove Bistrica. Pa to je paradoks nad paradoksima”, rekao je za BUKU Ostić.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije