Građanski aktivizam

Na inicijativu više NVO, Odbor Parlamenta FBiH šalje Vladu „na popravni“ zbog Fonda solidarnosti

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, uvažavajući inicijativu organizacija civilnog društva, zadužio Vladu FBiH da prilikom rebalansa Budžeta Federacije za 2023. godinu usvoji budžetski zahtjev Fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, čime bi se osiguralo dodatnih 40 miliona KM za potrebe rada Fonda solidarnosti u ovoj godini.

Učinjen je prvi korak u dovođenje finansiranja Fonda solidarnosti FBiH u Zakonom propisane okvire. Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Federalnog parlamenta prepoznao je važnost inicijative za unapređenje finansiranja Fonda solidarnosti, koju su Centri civilnih inicijativa podnijeli ovom odboru u januaru 2023. godine, te je u Dnevni red svoje 3, sjednice uvrstio i ovu tačku.

Tokom radnog dijela sjednice Odbora, nedvosmisleno je iskazana podrška inicijativi CCI-a, što je na kraju potvrđeno i zaključkom ovog odbora. Odbor je, naime, zadužio Vladu FBiH da prilikom rebalansa Budžeta Federacije za 2023. godinu usvoji budžetski zahtjev Fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, čime će se osigurati dodatnih 40 miliona KM za potrebe rada Fonda solidarnosti.

Drugim dijelom zaključka apostrofirana je potreba da se prilikom izrade Budžeta FBiH konačno počnu poštovati odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranja FBiH kojim je propisana obaveza Vlade FBIH da finansira rad Fonda solidarnosti. Na ovaj način bi se, ubuduće, povećali prihodi ovog fonda za više od 100 miliona KM, što bi pacijentima, korisnicima usluga Fonda, značajno unaprijedilo uslugu zdravstvene zaštite. Također, dodatnim prihodima Fonda otvorio bi se prostor i za uvođenje drugih pacijenata u pravno zdravstvenu zaštitu posredstvom Fonda solidarnosti za što postoji nesporna potreba.

Sjednici odbora su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva finansija FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, te, predstavnici Centara Civilnih Inicijativa.

Podsjećamo da su Centri civilnih inicijativa 20. januara ove godine, uz podršku još pet organizacija civilnog društva – Udruženje za razvoj društva KAP, Udruga za unapređenje kvalitete življenja FUTURA, Udruženje distrofičara Bužim, Udruženje građana Stop Mobbing i Udruženje građana POMOZI.BA – Predstavnickom domu Parlamenta FBiH, Kolegiju, Klubovima poslanika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu, kao i zastupnicima pojedinačno, uputili Inicijativu za usklađivanje prijedloga budžeta Federacije BiH za 2023. godinu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH, u pogledu finansiranja rada Fonda solidarnosti FBiH.

U Inicijativi je ukazano na to da Vlada FBiH nastavlja sa višegodišnjom praksom postupanja suprotno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojima je propisana obaveze Vlade da finansira rad Fonda solidarnosti. I izraženo očekivanje da poslanici u Parlamentu FBiH iskoristite mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, prvenstveno mogućnost amandmanskog djelovanja, i ukažu na propust Vlade Federacije BiH u procesu pripreme Prijedloga Budžeta za 2023. godinu i zahtijevaju od Vlade Federacije BiH da u pogledu finansiranja rada Fonda solidarnosti poštuje odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju na način da u Prijedlogu Budžeta FBiH za 2023. godinu planira sredstava namijenjena za rad Fonda solidarnosti FBiH identičan sredstvima planiranim za rad Fonda solidarnosti FBIH po osnovu pripadajućeg dijela doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje”.

No, na sjednici Parlamenta FBiH, nova parlamentarna većina nije prihvatila navedenu inicijativu, čime je Fond solidarnosti uskraćen za 140 miliona KM namijenjenih liječenju građana FBiH, a koliko se procjenjuje da je po Zakonu trebao dobiti.

A nije prihvaćen ni amandman poslanika Hajrudina Žilića za djelimično usklađivanje Budžeta FBiH sa odredbama Zakona, kojim bi se unaprijedila zdravstvena zaštita građana FBiH posredstvom Fonda solidarnosti.

Podnosioci Inicijative ocijenili su da se na ovaj način, nastavlja dvodecenijska praksa Vlade FBiH da, uz odobrenje Parlamenta, za finansiranje Fonda solidarnosti predlaže rješenja koja nisu u skladu sa zakonima Federacije. Nepostupanjem po Zakonu, Vlada FBiH je u prethodnih 20 godina izbjegla plaćanje svoje obaveze u aposlutnom iznosu od cca 1,53 milijardi KM.

Na neprihvatljivost ovakvog ponašanja upozorili su i iz Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji je nakon provedene finansijske revizije za 2021. konstatovao: „Navedeno za posljedicu ima duge liste čekanja za pružanje zdravstvenih usluga, kao i za lijekove koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, a može uticati na konačan ishod liječenja zbog čekanja.“.

Ostaje da se vidi kako će Vlada reagovati na doneseni zaključak Odbora.

Građani u akciji