Građanski aktivizam

Na okruglom stolu ukazano na pitanja marginaliziranih grupa

Okrugli sto realiziran je u okviru projekta "Zagovaranje za ženska prava", koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena.

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje žena “Ženska vizija” iz Tuzle organizirali su 24.11. okrugli sto na kojem je predstavljena važnost podrške lokalnih institucija i saradnje nevladinih organizacija kako bi se poboljšali uvjeti života u Tuzli s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena.

Cilj skupa bio je ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva čiji fokus djelovanja su ženska prava kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju i zajednički rad na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije svih manjinskih i marginaliziranih grupa.

Pomoćnica gradonačelnika Tuzle Asja Redžić bila je učesnica ovog stola i govorila je o ulozi lokalnih institucija u promociji ženskih prava navodeći da je rodno osjetljiva politika i rodna ravnopravnost žena jedan od ključnih elementa demokratskog društva, ali preostaje mnogo posla da se to postigne.

U izjavi za Fenu Redžić kaže da je Grad Tuzla uradio mnogo kada je u pitanju rodna ravnopravnost te poboljšanje života manjinskih i marginaliziranih grupa, a naglasila je i važnost saradnje vladinog i nevladinog sektora za unapređenje svih segmenta života.

– U proteklih nekoliko godina radi se mnogo na rodno odgovornom budžetiranju te poboljšanju života socijalno ugroženih i manjinskih i marginaliziranih grupa. U toku je izrada i Gender akcionog plana koji bi trebao usvojiti Gradsko vijeće – dodala je Redžić.

Okupljenima se obratila i predsjednica Udruženja žena “Ženska Vizija” Amela Pozderović Hajvaz koja je ukazala na probleme s kojima se susreću žene, ali i nevladine organizacije, a kao jedan od najvažniji je pitanje zdravstvene zaštite.

Kako je za Fenu pojasnila žene sa invaliditetom imaju otežan pristup ginekološkim pregledima iz prostog razloga jer ne postoji ginekološki stol za osobe sa invaliditetom. Zbog toga je upućena inicijativa Gradskom vijeću koja je jednoglasno prihvaćena.

– Tada je naloženo Domu zdravlja Tuzla da raspiše javni poziv za nabavku takvog stola, ali i da izmjeste jednu ordinaciju u prizemlje gdje će biti smješten taj stol kako bi žene mogle imati nesmetan pristup – dodala je Pozderović Hajvaz.

Kao drugi problem Pozderović Hajvaz izdvojila je nedostatak komunikacije sa institucijama kako bi se zajednički rješavali problemi, a kao treći problem s kojima su suočeni su nedostatak neformalnog obrazovanja.

Uime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Medina Mujić pojasnila je da je Tuzla jedan od dobrih primjera u Bosni i Hercegovini jer su ove nevladine organizacije uspjele uz pomoć strateških i zagovaračkih planova i akcija uspjele riješiti neke od mapiranih problema poput nabavke ginekološkog stola prilagođenog ženama sa invaliditetom.

Mujić je također u izjavi za Fenu ukazala na nedostatak neformalnog obrazovanja iz oblasti rodno zasnovanog nasilja, nasilja u vezama mladih, ali i generalno porodičnog nasilja.

– Obzirom da Udruženje “Ženska vizija” ima mlade članice koje su aktivne u okviru drugog projekta Fondacije CURE angažirane su dvije edukatorice da održe dva seta edukacija o tim temama te su dvije članice te organizacije postale educirane edukatorice – zaključila je Mujić.

Okrugli sto realiziran je u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena koji kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija, radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.