Građanski aktivizam

Na pravdanja „Eastern Mininga“ kakanjski aktivisti uzvratili ultimatumom za sanaciju štete: Neće imati mira od nas ukoliko se teren ne dovede u prijašnje stanje!

„Zahtijevamo da se teren dovede u prijašnje stanje, ukloni navučeni materijal, uklone ostaci betona, zaravna teren i zasadi sadnicama drveća. Zahtijevamo da se povadi sva jalovina koja je navučena na obalu Trstionice i odveze na teritoriju sa koje je dovezena. Korito rijeke mora biti pristupačno na mjestima na kojima je i ranije bilo...“

„Od svog početka, kompanija „Eastern Mining” je radila sa lokalnom zajednicom na otvoren i holitistički način, osiguravajući potpunu otvorenost i dijalog sa zainteresiranim stranama. U sklopu naše posvećenosti razvoju moderne, ekološki prihvatljive i održive kompanije zasnovane na najvišim globalnim standardima, objavili smo Procjenu uticaja na okoliš i društvo (ESIA) krajem 2021. godine. To je sveobuhvatan dokument koji opisuje našu predanost uspostavljanju održivog poslovanja i njegovog uticaja na zajednicu. Ova studija, prva međunarodno usklađena studija o prirodnim resursima koja je napravljena u FBiH, osigurava detaljno razumijevanje lokalnog okoliša, mogućih uticaja naših aktivnosti te kako ih efikasno ublažiti“ – reagovali su na prozivke kakanjskih aktivista iz kompanije „Eastern Mining”, koja je u Varešu prisutna poslednjih pet godina sa namjerom da eksploatiše rudna bogastva, odnosno zlato.

U svom reagovanju ili su zaboravili ili namjerno nisu spomenuli montiranje betonare na teritoriji općine Kakanj u Mehoriću, odnosno području na granici sa Varešom, gdje „Eastern Mining” ima koncesiju na rudna istraživanja i buduću eksploataciju. Montiranje postrojenja i prisustvo kamiona i teške mehanizacije animiralo je aktiviste neformalne grupe građana u inicijativi „Park prirode Trstionica i Boriva“, koji su prije nešto više od mjesec dana pokrenuli kampanju za zaštitu ove dvije rječice, odnosno područja Mehorića.

Investitori su se, u pravdanju za brutalno uništavanje izletišta u Mehoriću, pri proširivanju saobraćajnice do rudnika u susjednoj općini, fokusirali na primjedbe aktivista da će iskopavanjima u rudniku „Rupice“ doći do razaranja brda iz kojeg izvorište Bukovice vuče podzemne vode, a tim izvorištem se pitkom vodom snabdijeva i grad Kakanj. Njihove su tvrdnje da je dodatni hidrogeološki projekat rudnika napravljen da bi se onemogućio negativan uticaj budućih aktivnosti podzemnih rudnika kompanije na okolni hidrološki sistem i sliv rijeke Bukovice.

„U skladu sa politikom otvorenosti kompanije, predstavnici „Vodokoma“ Kakanj prisustvovali su izlivanju trasera, netoksične supstance koja se koristi za praćenje pravca i brzine kretanja vode. Ispitivanja su rađena u laboratorijama kompanije “Eastern Mining”, ali pod stalnim nadzorom licenciranih kompanija „Geotehnos“ Sarajevo i Rudarskog instituta Tuzla, kako na terenu, tako i u laboratorijama. Dodatna ispitivanja su pokazala da buduće aktivnosti rudnika neće imati negativan uticaj na okolni hidrološki sistem i sliv rijeke Bukovice, a geologija tla koja je zastupljena na ležištu „Rupica“ tome ide u prilog. Lokalne vlasti su obaviještene o ovim rezultatima ispitivanja“ – stoji u reagovanju iz ove kompanije, uz informacije da su osnovali i Odbor za odnose sa lokalnom zajednicom, u kojem su zastupljeni predstavnici zajednice iz općine Vareš kao i predstavnici drugih općine na koje njihove aktivnosti utiču.

Na ovaj istup u javnost iz kompanije koja upravlja vareškim rudnikom, kakanjski aktivisti iz pomenute neformalne grupe odgovorili su da se njihove aktivnosti neće zaustaviti samo na tome da su 20. jula „otjerali“ betonaru iz Mehorića, već su iznijeli ultimativne zahtjeve za sanaciju učinjene štete.

„U redu, betonara je uklonjena. Ali to nije sve! Zahtijevamo da se teren dovede u prijašnje stanje, ukloni navučeni materijal, uklone ostaci betona, zaravna teren i zasadi sadnicama drveća. Zahtijevamo da se povadi sva jalovina koja je navučena na obalu Trstionice i odveze na teritoriju sa koje je dovezena. Korito rijeke mora biti pristupačno na mjestima na kojima je i ranije bilo.

Osim jalovine, ukloniti i korijenje drveća koje je odloženo na obalu Trstionice, a koje je posječeno na „Rupicama“ – prenijela ja, za portal Antikorupcija.info, zahtjeve neformalne grupe građana njen član Hajrija Čobo, dodavši da korito rijeke Borive uništeno bagerima, što je trajna šteta i time će se baviti nadležne institucije.

Ona je navela i da kakanjski aktivisti zahtijevaju da se bez odlaganja i obale rijeke Borive očiste od jalovine koja je tu natovarena u zadnjih nekoliko mjeseci. Zatim da se Vrući potok prestane zagađivati, jer njim teče pitka voda i tako mora ostati.

„Jalovinu moraju skloniti iz korita potoka i odvesti van teritorije općine Kakanj, jer su investitori ušli na teritoriju Kaknja bez dozvole. Zahtijevamo i prekid korištenja puta Mehorić – Vrući potok za potrebe rudnika „Rupice“. Neka koriste saobraćajnice na području općine Vareš, jer imaju mogućnosti za to. Nama je dosta devastacije i to su zahtjevi koje očekujemo da ispoštuju „Eastern Mining”, a sa njima i „Trgošped“ Kakanj, koje je montiralo betonaru u Mehoriću, u što kraćem roku. U suprotnom, blokirat ćemo puteve, koristićemo pravna i druga zakonom dozvoljena sredstva, neće imati mira od nas“ – poručili su iz NGG „Park prirode Trstionica i Boriva“.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije