Građanski aktivizam

Nadležni se “dosjetili” da je izgradnja nasipa jedina sigurna zaštita od poplava

„Ma je li? Stvarno? Bez daljneg komentara smo" – reagovali su aktivisti koji djeluju u slivu rijeka Drine i Bosne, ne znajući da li da se ovoj „mudrosti“ nadležnih smiju ili da plaču.

Mjesec dana su aktivisti, koji se u slivu rijeka Bosne i Drine zalažu za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka, ostavili roka nadležnima za donošenje zakonske regulative u oblasti upravljanja vodotokom, da odgovore na pitanje iz upućenog im Otvorenog pisma: „Ko dozvoljava nastavak nelegalne i nekontrolisane eksplotacije šljunka i ekocid u slivu rijeka Bosne i Drine?

Pisma su Neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“, „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zvornika“ i “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine“ adresirali i sa foto dokumentacijom poslali Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, JU Vode Srpske i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, a odgovor su dobili jedino od ovih poslednjih.

Samo su vodni inspektori ozbiljno shvatili upit. A da bi stanovnici gradova i naselja u slivovima ovih rijeka mogli imati nevolja zbog pokazane nebrige nadležnih za ozbiljan problem na koji su im ukazali aktivisti, više je nego jasno samo njima. Teško da će to shvatiti i pored svega u nadležnom ministarstvu, a posebno u Javnoj ustanovi “Vode Srpske”, koja je najodgovorija za upravljanje vodotokom u RS. Da je to tako govori pomalo komično davanje izjava direktora “Voda” Miroslava Milovanovića da je jedino rješenje za sprječavanja mogućih poplava uz Drinu izgradnja nasipa.

“Prije dva dana reagovali smo na upozorenja vlasti za moguće poplave u ovoj sedmici, posebno u gronjem toku rijeke Drine, prenijevši ogročenje građana sa područja Bijeljine i njihova pitanja za vlasti gdje su nasipi. Dan nakon toga iz JU “Vode Srpske” mediji su prenijeli izjavu direktora Milovanovića datu Javnom servisu RTRS da je jedino rješenje za sprječavanja mogućih poplava uz Drinu izgradnja nasipa. Mi na to reagujemo pozajmljujući od bivšeg ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića njegovu viralnu repliku “Čega li se dosjetio”. Ma je li? Stvarno? Bez daljneg komentara smo” – ponovo su se oglasili aktivisti koji djeluju u slivu rijeka Drine i Bosne.

U Otvorenom pismu koje su prošlog mjeseca u tri institucije uputili aktivisti, pitali su nadležne kako je moguće da dođe do devastacije korita rijeke Bosne od mjesnih zajednica Kostajnica, Osječani, do Kožuha, sa jedne i od MZ Rudanka, Kotorskog, do MZ Bukovac sa druge strane rijeke Bosne na području Doboja. Ukazali su ponovo na taj problem, pitajući ih da li su upoznati ili uključeni u istražne radnje i ishod istih nakon tri podignute optužnice od strane Okružnog javnog tužilaštva Doboj, potvrđene i od strane Osnovnog suda u Doboju, za devastaciju zemljišta kod Doboja. Takođe, i za otvorene šire istrage za nelegalnu eksploataciju šljunka i rad šljunkara na području Bijeljine, te više radnji koje provode MUP i Tužilaštva u drugim predmetima vezanim za ovu oblast.

U svom reagovanu, Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor vodne inspekcije, navodi da su u poslednja tri mjeseca intenzivno kontrolisali rad šljunkara, reagujući posebno po predstavkama i prijavama aktivista.

“Republički vodni inspektor će redovno i intenzivnije vršiti inpskecijske preglede vodotokova, a naročito rijeka Bosne, Drine i Save, s obzirom na njihov značaj u vađenju i dislokaciji riječnog materijala” – odgovorili su iz Inpektorata RS aktivistima.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije