Građanski aktivizam

Nadležni za upravljanje vodotokovima izbjegli susret sa aktivistima i očekivane kritike i neugodna pitanja

Odgovornost prema javnosti i svoje obaveze, u tom kontekstu, očigledno različito shvataju u različitim institucijama.

„Potrebno je uvezivanje i koordinacija svih u lancu nadležnih za upravljanjem vodotokovima u BiH, kako unutar tako i između entiteta, te, saradnja sa vlastima u lokalnim zajednicama i građanima“, eho je sa jučer (08.06.) održanog Okruglog stola u Doboju.

Posebno je naglašena nužnost suštinskih promjena u primjeni strateških i planskih dokumenata, te, u načinu na koji se daju administrativne dozvole i uspostavljanju efikasnog sistema kontrole, nadzora i kažnjavanja nelegalnih aktivnosti.

To je rezultat dijaloga koji su sa predstavnicima Federalne vodoprivredne inspekcije i Vodoprivrednog inspektorata RS u Doboju vodili predstavnici aktivista za uređeni sliv rijeka Bosne i Drine i zaštitu od nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka u koritu i pribalju te dvije rijeke.

Očigledno da glavni vodoprivredni inspektori iz dva entiteta Mirsad Smailagić i Branislav Mićić, nisu imali problem da otvoreno razgovaraju o brojnim problemima sa građanskim aktivistima, kao što do sada, u brojnim slučajevima, nisu imali problema da reaguju i izlaze na teren po njihovim prijavama za nelegalno šljunčarenje i dostavljaju informacije o postupanjima i rezultatima preduzetih mjera.

No, nisu sve institucije pokazale neophodnu odgovornost prema javnosti.

Odgovore neformalnim grupama građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“, „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju”, „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne na području Zavidovića i Žepča”, „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zvornika“ i “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine”, na njihove upite, do sada su dostavljali i nadležni za upravljanjem vodotokom u FBiH i RS – Agencija za vodno područje Save (FBiH) i Javna ustanova „Vode Srpske“ (RS) – ali se oni, iako pozvani i očekivani, nisu pojavili na okruglom stolu.

„Dok bi se nedolazak predstavnika Agencije sa sjedištem u Sarajevu možda mogao opravdati njihovim prisustvom na skupu u Sarajevu, posvećenom obilježavanju Sedmice klimatske akcije u BiH, za izostanak predstavnika Javne ustanove iz Bijeljine nema opravdanja. Istina, sličan manji skup bio je u sklopu iste manifestacije u Doboju, gdje je bio prisutan i njihov predstavnik, ali su ih imali i u podkancelariji u Doboju ili Brodu, odakle su dolazili na prethodni Okrugli sto takođe u Doboju prije godinu i po“, prokomentarisali su ovu situaciju aktivisti prisutni na skupu.

Naš portal je provjerio o kakvom se drugom skupu radilo u Doboju i utvrdili smo da je riječ o panel diskusiji na temu “Poplave, klimatske promjene i strategije za prevenciju”, čiji učesnici su bili predstavnici Gradske uprave Doboj, Zavoda za vodoprivredu RS, UNDP, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i UNDP, dok je ispred JU “Vode Srpske” učesnik bio Oren Duri, Šef Odjeljenja za vodoprivredu.

“Od brojnih drugih službenika ove ustanove, nisu našli za shodno da nekoga drugog pošalju, pa otvoreno sumnjamo da je to namjerno urađeno od strane rukovodstva “Voda”. Vjerovatno su željeli da izbjegnu neprijatna pitanja na koji način su dodjelili privilegovanom preduzeću iz Modriče bez Javnog poziva trogodišnji i višemilionski vrijedan posao eksploatacije šljunka u koritu rijeke Bosne na području opština Modriča, Vukosavlje i Šamac na čak sedam dionica. I drugim privrednim društvima u slivu rijeke Drine takođe bez javnog poziva, čime ćemo se u narednom periodu ozbiljno pozabaviti i ukazati na korupcionašku pozadinu pogodovanja”, naglasili su aktivisti, dan nakon držanog Okruglog stola u Doboju.

A, šta je na račun JU “Vode Srpske” rekao vlasnik jednog šljunkarskog preduzeća iz Šamca, koji je takođe bio učesnik skupa u Doboju možete čuti iz razgovora koji je sa njim vodio reporter portala “Dobojski Info” i aktivista NGG „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ Pero Šarčević:

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije