Građanski aktivizam

Najava: Aktivisti koji se bore protiv nelegalnog šljunkarenja, 21.10. su sa građanima Bijeljine, kod Gradske biblioteke

Aktivisti neformalnih grupa građana koje se bore protiv nelegalnih šljunkara, njihove pljačke prirodnih bogatstava i devastacije korita i priobalja bosanskohercegovačkih rijeka, te, protiv korupcije u njihovoj pozadini, u četvrtak, 21.10., između 11 i 14 časova, družiće se sa građanima Bijeljine, informišući ih o ovom ozbiljnom problemu i rezultatima svoje dosadašnje borbe.

Putem Info štanda, koji će biti postavljen u blizini Gradske biblioteke, građani će se upoznati sa mapama legalnih eksploatacija šljunka u slivu rijeke Drine i rijeke Bosne, s porukom da je svako drugo šljunkarenje na koje naiđu ili za koje čuju nelegalno i pozivom da isto prijave, ili nadležnim organima ili ovim grupama, koje će to učiniti umjesto njih.

A sa posljedicama nelegalne eksploatacije šljunka u slivu rijeka Bosne i Drine, građani će se moći upoznati i putem mini izložbe fotografija koje su načinili aktivisti ovih grupa.

Slična „druženja“, kojima je cilj jačanje pokreta koji se bori protiv nelegalnog šljunkarenja i za funkcionisanje pravne države, već su održana u Zvorniku i Maglaju, a nakon Bijeljine, biće organizovano i u Doboju.