“Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta” - Inicijativa grupe nvo BD

Najava: „Godišnji izvještaj o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ za 2020. godinu, u srijedu se predstavlja javnosti

U srijedu, 10.02.2021., na press konferenciji, koja bi se trebala održati u hotelu Jelena u Brčkom, sa početkom u 13 sati, biće predstavljen „Godišnji izvještaj o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ za 2020. godinu, koji je za potrebe neformalne grupe nvo, okupljene u inicijativu „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“, kreirao dugogodišnji aktivista u civilnom sektoru Momir Dejanović.

U protekloj godini je bilo pozitivnih pomaka u ovoj oblasti, zahvaljujući inicijativi grupe prilikom kreiranja i usvajanja Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH. Ali je bilo i ponavljanja zabrinjavajuće prakse dijelenja novca neprofitnim organizacijama od strane poslanika u Skupštini Brčko distrikta, kroz amandmane, bez preciznih kriterija. Na taj način je prošle godine tri dana pred izbore dodijeljeno ukupno 5 miliona maraka, o čemu će biti riječi i u ovom izvještaju, koji će, očekuje se, privući pažnju ne samo lokalne zajednice, nego i šire javnosti u BiH.

Izvještaj je nastao na osnovu Metodologije za monitoring dodjele sredstava organizacijama civilnog društva iz budžeta Brčko distrikta, na osnovu koje se prati da li vlasti transparentno dodjeljuju sredstva za neprofitne organizacije i na koji način se ista troše od strane neprofitnih organizacija kojima su dodijeljena.

Vrijedi napomenuti da je ovo drugi izvještaj kreiran za potrebe grupe. Prvi se odnosio na period od 01.01. do 30.06. 2020. godine.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije