Građanski aktivizam

Najbolje rangirana visokoškolska ustanova iz BiH na webometrics listi je na 1612. mjestu, iz Srbije na 449., iz Hrvatske na 571.,…

Od visokoškolskih intitucija u BiH, najbolje je rangiran Univerzitet u Sarajevu, koji se nalazi na 1612. mjestu, a drugi je Univerzitet u Banjoj Luci, na 2710. mjestu.

Na poslednjem, januarskom, izdanju Webometrics rangiranja 31 hiljade visokoškolskih intitucija u svijetu nalazi se i 46 sa sjedištem u BiH. Ubjedljivo najbolje rangiran je Univerzitet u Sarajevu, koji se nalazi na 1612. mjestu, a drugi je Univerzitet u Banjoj Luci, rangiran na 2710. mjestu.

Među prvih deset, od ovih 46 bosanskohercegovačkih, još su Univerzitet u Istočnom Sarajevu na 3195. mjestu, Internacionalni univerzitet u Sarajevu na 3769., Univerzitet u Tuzli na 3925., sarajevski Internacionalni Burč univerzitet na 4217., Sveučilište u Mostaru na 4327., Univerzitet u Bihaću 5587., Univerzitet u Zenici na 5602. i University Sarajevo School of Science and Technology na 5708. mjestu.

Narednih 12 visokoškolskih ustanova je među 20000 plasiranih, a ostali ispod tog broja,.

Inače, u Državnom registru visokoškolskih ustanova u BiH, koji vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH je ukupno upisano 39, što znači da ih je sedam više na listi Webometricsa.

Prema istraživanju neformalne grupe studenata okupljenih oko inicijative “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” jedan od razloga je što su na Webometrics listi i neke od visokoškolskih ustanova koje su prestale sa radom, odnosno ugašene su ili su se spojile sa drugim ustanovama, a ostale su na njihovoj listi.

“To je Komunikološki koledž u Banjaluci, a na listi je i Visoka međunarodna škola Cazin, čiji je vlasnik Admir Hadžipašić hapšen prije više od dvije godine. Na Webometrics listi su i Fakultet kozmetokologije i estetike, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje i Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, koje nisu u registru HEA BIH, već samo u registru Agencije za visoko obrazovanje RS (AVORS). Takođe, na Webometrics listi visokoškolskih ustanova rangirani su Sarajevo Film Academy i Veterinarski institu RS, koji se ne vode ni u entitetskim ni Državnom registru visokoškolskih ustanova u BiH” – rezultati su istraživanja studenata.

Prema istraživanja Grupe, na Webometrics listi nisu još uvijek uvršteni Internacionalni univerzitet u Brčko distriktu, kao ni Visoka medicinska škola zdravstva Doboj, koji su od prošle godine upisani u registar HEA BiH.

“Analizirajući detaljno Webometrijsko rangiranje visokoškolskih ustanova, smatramo, na osnovu onoga što ono nudi kada su u pitanju visokoškolske ustanove iz Bosne i Hercegovine, da se ono može prihvatiti kao pokazatelj rangiranja uspješnosti i kvaliteta rada, ali s obzirom na niz propusta u tehničkom pogledu, cjelokupno gledajući, ne može se uzeti kao pouzdana za naš prostor, za područje BiH” – stav je Grupe.

U poređenju sa rangiranim visokoškolskim ustanovama iz susjednih zemalja, iz Srbije je Univerzitet u Beogradu na 449. mjestu, a Univerzitet u Novom Sadu 974. U Hrvatskoj je Univerzitet u Zagrebu 571., slijede Univirezitet u Splitu i Univerzitet u Rijeci, ali nisu među prvih hiljadu. Podgorički, Univerzitet Crne Gore je najbolje plasirani u toj susjednoj zemlji i nalazi se na 2016. mjestu.

Metodologija Webometrics (Cybermetrics Lab, Spanish National Research Council, CSIC) ima za cilj pružanje pouzdane, višedimenzionalne, ažurne i korisne informacije o uspješnosti univerziteta širom svijeta na temelju njihove prisutnosti i uticaja na web mreži, po kriterijima kao što su vizibilitet (50 %), prisutnost (10 %), otvorenost (10 %) i izvrsnost (30 %).

Građani u akciji