Građanski aktivizam

Nakon Republike Srpske, OHR i Federaciju BiH “podsjetio” da ne može raspolagati državnom imovinom

Kao i u Republici Srpskoj, i tumačenjem Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom od strane Vlade FBiH, uslijedila je reakcija OHR-a, koji je u kakanjsko-vareškom slučaju dao svoje tumačenje ovog Zakona. Konkretno, Vlada FBiH je upozorena da bi svojim stavom i odlukom da dozvoli promjenu namjene šumskog zemljišta na području ZDK mogla imati ozbiljne pravne posljedice.

Bespravnom sječom oko 4 metra kubna bukove i jelove drvne mase, 16.11.2023. godine u mjestu Starina, od strane K.M. rođenog 1985. godine, iz Zenice, izvršeno je krivično djelo “Šumska krađa”. Od strane policijskih službenika Policijske stanice Nemila navedena drvna masa je oduzeta i predata radnicima Kantonalne uprave za šumarstvo Zenica. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, a daljni rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela preduzimaju policijski službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I” – izvještaj je PU Zenica o dešavanjima u oblasti kriminaliteta u protekloj sedmici.

Dakle, policija je oduzela i Šumarija u Zenici je preuzela bespravno posječena 4 kubna metra drveta. A “greškom”, krajem avgusta, posječenih 131,20 metara kubnih stabala jele, smrče, bukve i javora na 3,12 hektara državnog zemljišta, takođe u ZDK, nema ko da oduzme i uskladišti.

Podsjećamo, sječa državne šume na granici općina Kaknja i Vareš izvršena je za potrebe kompanije “Adriatic Metals”, a radi pripreme eksploatacije mineralne sirovine rudnika u fazi otvaranja na prostoru Mehorića-Rupice, koji se nalazi u vareškoj općini. Izvršilac ovog, bez sumnje, krivičnog djela, “Adriatic Metals” priznao je učinjeno, zvanično obavijestivši 02.10.2023. godine JP ŠPD D.O.O. Zavidovići i Šumariju Kakanj. Priznali su da su sječu izvršili na pogrešnoj lokaciji u pripremi poligona u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih minerala.

Odsjek za inspekcije Stručne službe za poslove Općinskog načelnika je 05.10.2023. godine na više adresa uputio Urgenciju za hitno pouzimanje mjera, odnosno da u ovom slučaju ispitaju, istraže i poduzmu odgovarajuće mjere. U prijavi je navedeno da su tim radnjama nanijete dalekosežne štete po općinu Kakanj u vidu uništavanja flore i faune, te snabdijevanja vodom za piće građana ove općine. Precizirali su i da su šume na tom zaštićenom području štitile i čuvale podzemne vode, te se izrazili bojazan da će one neminovno promijeniti svoj tok ili nestati i time onemogućiti snabdijevanje vodom za piće građana općine Kakanj.

O incidentu su obaviješteni i Vlada ZDK, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK, Kantonalna uprava za inspekcisjke poslove ZDK i Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK.

Portal Antikorupcija.info je prošle sedmice objelodanio da se situacija sa bespravnom sječom još više zakomplikovala zato što posječena drvna masa, koja je u vlasništvu države, a kojom gazduje JP ŠPD D.O.O. Zavidovići posredstvom svoje organizacione jedinice Šumarije Kakanj propada i još uvijek nije preuzeta. Odnosno da se “Adriatic Metals BH” još 28.09.2023. godine obratio “Šumariji Kakanj” tražeći preuzimanje posječene drvne građe sa lokacije eksploatacionog polja rudnika Rupice, ali da do protekle sedmice ni iz kakanjske, niti iz kantonalne uprave šumarstva nisu dobili povratnu informaciju o eventualnom načinu i terminu preuzivanja drvne građe.

U međuvremenu se situacija još više komplikuje, jer je Vlada Federacije BiH donijela odluku kojom će omogućiti britanskoj kompaniji Adriatic Metals promjenu namjene šumskog zemljišta na području Vareša. Odlukom je dato pravo investitoru privremenog korištenja šumskog zemljišta u druge namjene. Preciznije, da se može koristiti i u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina i drugih prirodnih bogatstava u periodu trajanja koncesionog ugovora. Uz klauzulu da “koncesor, koncesionar ili investitor može podnijeti zahtjev kantonalnom ministarstvu za korištenje šumskog zemljišta za druge namjene ukoliko je to predviđeno planom prostornog uređenja”. Navedeno je i da se dozvola za korištenje šumskog zemljišta izdaje u formi rješenja, koje donosi federalni ministar, uz prethodno mišljenje Federalne uprave za šumarstvo i saglasnosti Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine.

Međutim, kao i u Republici Srpskoj, i tumačenjem Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom od strane Vlade FBiH, uslijedila je reakcija OHR-a, koji je u kakanjsko-vareškom slučaju dao svoje tumačenje ovog Zakona. Konkretno, Vlada FBiH je upozorena da bi svojim stavom i odlukom da dozvoli promjenu namjene šumskog zemljišta na području ZDK mogla imati ozbiljne pravne posljedice.

“Najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji je donesen Odlukom visokog predstavnika od 12. travnja 2022. godine, Člankom 2. stavkom 1. izričito je propisano da: “Bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona ili propisa, državnom imovinom može raspolagati samo država Bosna i Hercegovina, kao titular, u skladu s odredbama ovog zakona.” U vezi s Vašim zahtjevom za pojašnjenjem, molimo Vas da imate na umu da promjena namjene šumskog zemljišta očito ima za posljedicu znatne pravne posljedice za predmetnu nekretninu te bi stoga bila čin raspolaganja koji zahtijeva aktivno sudjelovanje i suglasnost vlasnika. S druge strane, dodjela prava na privremeno korištenje ne predstavlja čin izravnog ili neizravnog prijenosa vlasništva te se stoga ne treba smatrati raspolaganjem u smislu Zabrane raspolaganja državnom imovinom.u skladu s načelima sadržanim u relevantnim odlukama Ustavnog suda, kako bi se na odgovarajući način potvrdila puna imovinska prava države kao vlasnika državne imovine, uključujući prihode koji proizlaze iz tih prava u bilo kojem trenutku”, mišljenje je OHR-a o predmetnoj stvari.

“Za nas je akt upozorenja Vladi Federacije o tome da bi promjena namjene šumskog zemljišta mogla imati znatne pravne posljedice značajan kao i ishod prijava koje se odnose na uništavanje prirode. Ponavljamo da će se sve ovo odraziti na naše živote, posljedice će biti dalekosežne, jer je sječom šume i radom rudnika ugroženo vodosnabdijevanje gradskog vodovoda Kaknja. Prikupili smo podatke da su, zapravo, po svim prijavama u periodu od 15.7. do 20.09.2023. godine kriminalci naredili sječu 562 stabla, odnosno ukupno 523,84 m3 drvne mase, te da je 131,20 m3 koje Adriatic Metals pominje u svom aktu sa zahtjevom za preuzimanje građe samo iz jedne prijave. Ovdje se radi o prikrivanju krivičnog djela pustošenja šuma, te da uz prikrivanje se čini protivustavno djelavanje i djelovanje protiv odluka visokog predstavnika” – izjava je kakanjske aktivistkinje Hajrije Čobo za portal Antikorupcija.info.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije