Građanski aktivizam

Nakon susreta sa aktivistima “Za Doljanku”: FERK-u treba vremena

„Ističemo kako je preuranjeno u ovom trenutku davati bilo kakve izjave o evenutalnom postupanju FERK-a, budući da je potrebno prethodno analizirati dostavljenu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu i ostale informacije.“

Jablaničko Udruženje građana „Za Doljanku“ održalo je jučer sastanak sa predstavnicima Regulatorne komisije za energiju Federacije Bosne i Hercegovine (FERK) s ciljem upoznavanja predstavnika FERK-a sa presudom Kantonalnog suda u Sarajevu kojom se poništava okolinska dozvola za hidorelektranu „Zlate“ na rijeci Doljanki za koju je FERK u augustu 2020. godine izdao dozvolu za rad firmi Eko-Vat d.o.o.

Još za vrijeme izdavanja dozvole za rad firmi Eko-Vat d.o.o, vodila su se dva sudska procesa, jedan u Sarajevu i jedan u Mostaru, te iako su ovi procesi ukazivali na propuste u izdavanju dozvole, to nije bio faktor koji se uzimao na razmatranje u FERK-u. Pred Kantonalnim sudom u Mostaru se još uvijek vodi predmet za poništenje dozvole koju je izdalo Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona, a sada je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu poništena okolinska dozvola koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ovaj novi momenat bi trebao biti prekretnica u cijelom slučaju i osnova za daljnu borbu UG „Za Doljanku“, a ostaje da se vidi na koji način će dalje postupati FERK s obzirom na činjenicu da je već jedan sud donio odluku koja je u korist građana i da hidroelektrana „Zlate“ radi praktično bez dozvole.

Iz FERK-a su potvrdili da im je UG „Za Doljanku“ dostavilo presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je u upravnom sporu poništena okolinska dozvola i vraćena u ponovni postupak, a na naš upit o zaključcima sa sastanka, dobili smo odgovor da su predstavnici FERK-a informisali UG „Za Doljanku“ o načinu vođenja postupaka izdavanja/oduzimanja dozvola pred FERK-om, što bi moglo značiti da će UG „Za Doljanku“ ipak morati preduzeti još dodatnih koraka u svojoj borbi za zaštitu rijeke.

Ističemo kako je preuranjeno u ovom trenutku davati bilo kakve izjave o evenutalnom postupanju FERK-a, budući da je potrebno prethodno analizirati dostavljenu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu i ostale informacije.“, izjavili su iz FERK-a za naš portal.

S druge strane UG „Za Doljanku“ planira nastaviti sa svojim aktivnostima i intenzivnim sastancima sa donosiocima odluka, tj. ključnim akterima za cjelokupni proces, o čijem će ishodu informisati javnost i medije krajem mjeseca.

Podsjećamo, UG „Za Doljanku“ je informaciju o povredama procedura uputilo na adrese više institucija: FERK, Elektroprivreda BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede, Kantonalno ministarstvo graditeljstva, Kantonalno Ministarstvo poljoprivrde, vodoprivrede i šumarstva, a odgovori se još čekaju. Federalno ministarstvo poljoprivrede je zatražilo od kantonalnog ministarstva da im dostavi svu dokumentaciju koju su izdali prilikom izdavanja vodne saglasnosti, a provjera procedure je u toku.