Građanski aktivizam

Neće biti dozvoljena izgradnja mHE na rijeci Bosni? Predstavnici MZ-a zadovoljni nezvaničnim stavovima čelnih ljudi općine, Aarhus centar čeka zvaničnu potvrdu OV Kakanj.

„Čekamo zvanično odbacivanje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za provođenje  koncesija za izgradnju mHE Bilješevo na rijeci Bosni kao i donošenje Zaključka o zabrani planiranja i izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji općine Kakanj“, navodi se u saopštenju za javnost Aarhus centra u BiH, koje objavljujemo u cjelosti.

U ovoj godini Aarhus Centar u BiH nastavlja priču o zabrani izgradnje mHE Bilješevo na rijeci Bosni.

Podsjećamo da smo zajedničkim snagama još prošle godine uputili Inicijativu koju je potpisalo 2.000 građana Kaknja, a kojom je  zatraženo odbacivanje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za provođenje  koncesija za izgradnju mHE “Bilješevo” na rijeci Bosni kao i donošenje Zaključka o zabrani planiranja i izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji općine Kakanj. Općinsko vijeće je bilo dužno u roku 60 dana da razmatra pomenutu Inicijativu, taj rok nije ispoštovan, pa je Aarhus centar u BiH uputio niz urgencija. Nažalost, do danas Općinsko vijeće Kakanj još uvijek nije razmatralo inicijativu, a što je dužno učiniti u skladu i sa Statutom ove općine

Godinu dana poslije, razgovarali smo sa predsjednicima Mjesnih zajednica Bilješevo i Modrinje, Eldinom Gađunom i Rašidom Šahinovićem, koji su nam rekli da im je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević rekao da neće doći do izgradnje mHE na rijeci Bosni.

“Prošle godine, nakon što smo predali Inicijativu 8. marta, 10. marta su nas predsjedavajući Općinskog vijeća Slaven Katičić i načelnik Mirnes Bajtarević pozvali na sastanak na kojem nam je rečeno da će se volja građana poštovati i da se nikakve dozvole za izgradnju mini hidroelektrane neće izdavati, a pogotovo da se neće dozvoliti njena izgradnja na rijeci Bosni. Danas (8.03.2023.) sam se ponovo čuo s načelnikom koji mi je potvrdio da zahtjev za dozvolu nikada nije razmatran niti se to pitanje ikada više našlo na dnevnom redu Općinskog vijeća u ovih godinu dana. Dakle, poruka je jasna. Poštuje se volja građana, a to nam je najbitnije”, rekao nam je u telefonskom razgovoru predsjednik MZ Modrinje Rašid Šahinović.

“Drago mi je da su načelnik i Općinsko vijeće stavili volju građana na prvo mjesto i što nam je obećano da od izgradnje mini hidroelektrane neće biti ništa. Najbitnije je da imamo zajedničke interese i iste ciljeve”, izjavio je predsjednik MZ Bilješevo Eldin Gadžun.

Nama kao udruženju je drago čuti, pa i vidjeti da lokalne vlasti direktno sarađuju sa građanima i poštuju njihovu volju. Svakako nastavljamo da pratimo situaciju i sačekamo zvanično odbacivanje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za provođenje  koncesija za izgradnju mHE “Bilješevo” na rijeci Bosni kao i donošenje Zaključka o zabrani planiranja i izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji općine Kakanj, jer pisani trag o ovoj odluci OV Kakanj ipak mora biti izdat.

Oznake

Građani u akciji