Građanski aktivizam

Nelegalni šljunkari gospodari na međuentitetskom području

Mještani kažu da posjeduju više video i foto snimaka rada bagera.

U nemoći da obezbijede konkretno reagovanje federalnih, kao ni inspekcijskih organa RS, sa područja između Luga i Ade u opštini Odžak i ovog vikenda su se mještani ponovo obratili neformalnoj grupi građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju minerala u slivu rijeke Bosne“ sa sumnjama u nelegalnu i nekontrolisanu eksploataciju na području opština Modriča (RS) i Odžak (FBiH). Kako kažu, da bar javnost upoznaju šta se radi na međuentitetskom području na kojem su, po njima, nelegalni šljunkari gospodari, koji se tu osjećaju i ponašaju kao „svoji na svome“.

Njihove su tvrdnje da bageri kopaju ne samo na području koje katastarski pripadaju RS, već prelaze sa strane Miloševca i vrše iskop na odžačkoj teritoriji, pa čak i na privatnim posjedima, i da se nakon lagerovanja i utovara šljunka vraćaju na područje RS. Mještani tvrde da je tim aktivnostima obrušen postojeći put na odžačkoj strani, da se u cijelim ovim aktivnostima ne radi o produbljavanju korita rijeke Bosne, već je riječ isključivo o eksploataciji šljunka za prodaju.

Odgovore koji su nezadovoljni građani do sada dobijali od Glavnog Federalnog vodnog inspektora Mirsada Smailagića je da lokacija na kojem se vrši eksploatacija šljunka pripada entitetu RS i Federalna vodna inspekcija nije nadležna za postupanje na ovom lokalitetu.

Sa druge strane, pojašnjenje koje je do sada dobijano od Republičkog vodnog inspektora Slavice Malinić–Subić je da obilaskom terena nije primjećen prelazak bagera preko rijeke Bosne, odnosno entitetske linije. Pojašnjenje je bilo i da je za pokretanje postupaka potrebno evidentiranje počinilaca sa prepoznatljivim oznakama vozila i mašina, te izvršiti lociranje snimanjem, odnosno video i foto dokumentovanjem.

„Postupajući po vašoj predstavci, republički vodni inspektor je u više navrata obilazio lokalitet na potezu od Šamca do naselja Miloševac u opštini Modriča, ali neposrednim uvidom nije zapazio nelegalnu eksploataciju, niti zatekao izvršioce nelegalne eksploatacije“ – stoji u odgovoru iz Inspektorata RS dostavljenog neformalnoj grupi građana na njihovu prijavu.

Mještani kažu da posjeduju više video i foto snimaka rada bagera, a ovog vikenda su ponovo dostavili Grupi te snimke. Pojašnjavaju da bi inspekcijama trebalo biti dovoljno to što šljunkari rade vikendom, i da bi se trebali pozabaviti i tom činjenicom. Kažu da nerijetko međuentitetsku liniju i rijeku Bosnu na područje Odžaka šljunkari prelaze bagerima noću, te da se u rano jutro vraćaju nazad na područje RS.

„Nerijetko čujemo rad mašina cijelu noć, a rezultat je znatno prošireno korito rijeke i time je promjenjen njen tok, za što do sada niko nije odgovarao“ – informacije su koje je Grupa dobila od mještana.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije